Imprint

Om hjemmesiden

McArthurGlen Designer Outlet Neumünster

er ejet af:
Neumünster Designer Outlet GmbH
Oderstraße 11
24539 Neumünster, Tyskland

Ejerforhold: Aktieselskab
Tysk skattenummer: 19/298/41800
Selskabets hjemsted: Neumünster
Juridisk registreret ved retten i Kiel under registreringsnummer B 13443 KI

Adm. dir.: Henning Balzer, Iveta Hofmann, Andrew Richard Charles Friend, Tim Horrocks, Madsen, Henrik Jensen

Telf.: +49 (0) 4321 558 68814
Fax: +49 (0) 4321 558 68855
Mail: info@designeroutletneumuenster.de

Ved at bruge, browse eller på anden måde benytte denne hjemmeside accepterer brugeren automatisk regler og betingelser for siden og vores brug af persondata.

Om os
Denne hjemmeside er ejet og drevet af McArthurGlen UK Ltd (i de efterfølgende regler og bestemmelser omtalt som "McArthurGlen", "vi", "os" eller "vores"). McArthurGlen er et registreret aktieselskab i England og Wales med selskabsnummer 2810264. Selskabets officielle hjemsted er: Nations House, 3. sal, 103 Wigmore Street, London W1U 1WH, Storbritannien, momsregistreringsnummer 809866385 ].

Kontakt
Man kan kontakte på e-mail marketing.neumunster@mcarthurglen.com med spørgsmål, kommentarer eller klager over denne hjemmeside.

Om brugen af hjemmesiden
McArthurGlen ejer eller har licensrettighederne til alt tekst og foto-indhold på denne hjemmeside. Det er kun tilladt at bruge, browse, udskrive sider fra eller på anden måde anvende denne hjemmeside til personlige og ikke-kommercielle formål.

Det er ikke tilladt at kopiere, reproducere, ændre, distribuere, genoptrykke, udstille, tilpasse, videreformidle eller transmittere indhold fra hjemmesiden uden vores udtrykkelige, skriftlige tilladelse. Det er i særdeleshed ikke tilladt at genoptrykke eller overføre nogen som helst dele af denne hjemmeside på nogen anden hjemmeside, i noget andet medie (på print, elektronisk eller på anden måde) eller som del af en hvilken som helst kommerciel aktivitet uden vores forudgående skriftlige tilladelse.
Det er tilladt at linke til denne hjemmeside, men kun på betingelse af at dette gøres fair, ikke skader vores omdømme og ikke giver indtryk af, at McArthurGlen på nogen måde er associeret, godkender eller anbefaler den linkende person eller virksomhed, dennes varer eller tjenesteydelser og/eller dennes hjemmeside.

Ansvarsfralæggelse
Denne hjemmeside er kun tiltænkt informations formål. Indholdet er ikke tiltænkt rådgivning, og brugeren bør ikke anvende hjemmesiden som grundlag for at træffe (eller ikke træffe) beslutninger af nogen art eller foretage (eller ikke foretage) handlinger af nogen som helst art.

Hverken vi, vores data-leverandører eller samarbejdspartnere af enhver art giver garanti for: (a) hjemmesidens nøjagtighed eller dens velegnethed til et hvilket som helst specifikt formål, (b) hjemmesidens driftssikkerhed eller tilgængelighed, (c) at hjemmesiden, herunder brugerens anvendelse af siden, dens indhold eller serveren, der gør hjemmesiden tilgængelig, er fri for virus eller andre skadelige komponenter, eller (d) at brugerens anvendelse af hjemmesiden ikke kan blive forstyrret eller afbrudt.

Begrænsning af ansvar
Vi understreger, at vores regler og betingelser ikke fritager os fra eller begrænser vort ansvar for: (a) dødsfald eller personskade, der er forårsaget af vores uagtsomhed eller af virksomhedens ledere og ansatte, (b) svigagtig fordrejelse, eller (c) noget ansvar, som vi efter gældende love ikke kan fralægge os nu eller i fremtiden.

I forlængelse af ovenstående vil vi ikke være ansvarlige ved hverken erstatningsforpligtende retsbrud (inklusiv personskade eller brud på lovbestemte rettigheder), kontrakter eller lignende for: (a) hvilket som helst tab eller skade, der måtte opstå som følge af brugerens anvendelse af informationer fra denne hjemmeside; (b) hvilket som helst tab, skade eller pådraget omkostning for brugeren som følge af virus eller andre skadelige komponenter fra denne hjemmeside; eller (c) et hvert tab af indtjening, skade på forretning, tab af goodwill eller lignende tab, tab af forventet besparelse, tab eller beskadigelse af data eller information, eller et hvert særskilt, indirekte, afledt eller simpelt økonomisk tab, som brugeren måtte pådrage sig ved brugen af denne hjemmeside.

Link til 3. part
Denne hjemmeside kan indeholde links til 3. parts hjemmesider. Vi er på ingen måde ansvarlig for eller anbefaler på nogen måde 3. parts hjemmeside eller deres indhold. Hvis brugeren beslutter at anvende 3. parts hjemmesider, som vi linker til, sker dette ene og alene på brugerens eget ansvar.

Evt. fremtidigt forekommende ændringer i regler og rettigheder
Vi forbeholder os ret til at ændre vores regler og betingelser på given foranledning, og vil bekendtgøre evt. ændrede regler og betingelser på denne hjemmeside. En hver ændring vil være gældende straks efter bekendtgørelse på denne hjemmeside, og ved enhver efterfølgende brug, gennemsyn eller anden anvendelse af hjemmesiden anerkender brugeren de ændrede regler og betingelser. Brugeren bør derfor sikre sig ved at læse reger og betingelser før en hver brug, gennemsyn eller anden anvendelse af hjemmesiden.

Vores mærkevarer

Vis allt
  • Polo Ralph Lauren
  • Belstaff
  • Calvin Klein
  • Diesel
  • Gucci
  • Adidas
  • Karl Lagerfeld
  • Furla