ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ McARTHURGLEN

 

  1. H εταιρεία με την επωνυμία «McARTHURGLEN ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» η οποία εδρεύει στo Οικοδομικό Τετράγωνο Ε71/Θέση Γιαλού(στο εξής καλούμενη «McARTHURGLEN») και έχει στην κυριότητά της το Εκπτωτικό Εμπορικό Κέντρο McArthurGlen Designer Outlet Athens στα Σπάτα Αττικής, Οικοδομικό τετράγωνο Ε71, Γυαλού, 19004, Σπάτα, (δίπλα στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο) (εφεξής το «Εκπτωτικό Χωριό») διεξάγει διαγωνισμό στο κοινωνικό δίκτυο Ιnstagram για το διάστημα από 4 Μαρτίου 2019 έως 7 Μαρτίου 2019 όπου ένας υπερτυχερός θα κερδίσει €300 δωροεπιταγές (12 δωροεπιταγές των €25).
  2. Στο διαγωνισμό, μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι ενήλικες μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας που θα έχουν σχολιάσει στο post του διαγωνισμού κάνοντας Mention (αναφορά) μία φίλη τους και ακολουθώντας τον λογαριασμό του ΜCARTHURGLEN. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις εταιρίες: McARTHURGLEN Ελλάς ΜΕΠΕ, McArthurglen Ελλάς Διαχείριση Εκπτωτικών Καταστημάτων Επώνυμων Σχεδιαστών ΕΠΕ, το προσωπικό και τα στελέχη των εταιριών ή επιχειρήσεων οι οποίες διατηρούν καταστήματα στο Εκπτωτικό Χωριό McArthurGlen Designer Outlet Athens Greece, και οι συγγενείς τους α' και β' βαθμού.
  3.     Η κλήρωση θα διεξαχθεί online στις 8 Μαρτίου 2019.
  4.     Ο νικητής θα ειδοποιηθεί μέσω της κοινωνικής πλατφόρμας Ιnstagram με προσωπικό μήνυμα και mention σε σχόλιο στην  ανάρτηση του διαγωνισμού και θα πρέπει να επικοινωνήσει με το ΜCARTHURGLEN σχετικά με την παραλαβή του δώρου του.
  5. Οι παρόντες όροι κατατίθενται στον κ. Κομνηνό Κομνηνό, Συμβολαιογράφο Αθηνών, Ιπποκράτους αρ. 7, τηλ. 2103627614. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν με δικά τους έξοδα να αιτούνται αντίγραφα στα γραφεία του εν λόγω συμβολαιογράφου.
  6.   Αν ο νικητής αρνηθεί το δώρο του ή αδρανήσει όσον αφορά στην παραλαβή του δώρου του πέρα των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την πρώτη ειδοποίηση, χάνει το δικαίωμα διεκδίκησης του δώρου και το δώρο χάνεται οριστικά. Στην περίπτωση αυτή θα ενημερώνεται ο επιλαχόντας.
  7. Η McARTHURGLEN δύναται να ακυρώσει ή να αναβάλει μία ή όλες τις κληρώσεις και/ή το δώρο χωρίς υποχρέωση σε αποζημίωση των συμμετεχόντων και δεν δεσμεύεται σε αντικατάσταση του δώρου.
  8. Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.
  9. Η McARTHURGLEN διατηρεί το δικαίωμα προβολής του προγράμματος και του νικητή στα ΜΜΕ και τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή αποζημίωσης, υπό την επιφύλαξη της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο χρήστης με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, παρέχει στη McARTHURGLEN την άδεια για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα του ονόματός του, που τον αφορούν, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του εν λόγω διαγωνισμού. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η McARTHURGLEN ή οποιαδήποτε άλλη εταιρία συμμετέχει στην διοργάνωση του διαγωνισμού για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το δώρο του διαγωνισμού.