Απονομή Δώρου Έρευνας Πελατών McArthurGlenΠροωθητική Ενέργεια)

Όροι και Προϋποθέσεις

Σημείωση: πρέπει να βρίσκεστε με φυσική παρουσία στην Ελλάδα κατά την έναρξη της Προωθητικής Ενέργειας.

Η παρούσα Προωθητική Ενέργεια διενεργείται από την «McARTHURGLEN ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» (στο εξής καλούμενη «Διοργανωτή») η οποία εδρεύει στo Οικοδομικό Τετράγωνο Ε71/Θέση Γιαλού και έχει στην κυριότητά της το Εκπτωτικό Εμπορικό Κέντρο McArthurGlen Designer Outlet Athens στα Σπάτα Αττικής, Οικοδομικό τετράγωνο Ε71, Γυαλού, 19004, Σπάτα. Με τη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις). Προωθητικό υλικό που σχετίζεται με την Προωθητική Ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης κάθε πληροφορίας σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια όπως αναρτήθηκε σε δημοσιεύσεις του Διοργανωτή (συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης) ή στις ιστοσελίδες του Διοργανωτή (οι Ιστοσελίδες), αποτελεί μέρος των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των όρων που αναφέρονται σε τέτοιου είδους προωθητικό υλικό και των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα υπερισχύουν.

Συμμετοχή

 1. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω και να βρίσκονται με φυσική παρουσία στην Ελλάδα κατά την έναρξη της Προωθητικής Ενέργειας. Οποιαδήποτε προσπάθεια συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια εκτός Ελλάδος θα είναι άκυρη.
 2. Από τη συμμετοχή εξαιρούνται οι εργαζόμενοι και συνεργάτες του Διοργανωτή, οι συνδεδεμένες ή θυγατρικές του εταιρείες καθώς και οποιοσδήποτε συνδέεται με κάθε άλλον τρόπο με τη λειτουργία ή τη διενέργεια της Προωθητικής Ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων τρίτων συνεργατών προώθησης) καθώς και οι αντίστοιχες συσχετιζόμενες, συνδεδεμένες ή θυγατρικές εταιρείες, και τα άμεσα μέλη οικογενειών όλων αυτών των εργαζομένων και συνεργατών.
 3. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια περιορίζεται σε δύο συμμετοχές ανά άτομο ανά Περίοδο Προωθητικής Ενέργειας (παρακαλείσθε δείτε την παράγραφο 5 για λεπτομέρειες σχετικά με το πότε εκκινεί κάθε Περίοδος Προωθητικής Ενέργειας). Κάθε συμμετοχή πρέπει να ακολουθεί ξεχωριστή επίσκεψη στο Συμμετέχον Κέντρο εντός της Περιόδου Προωθητικής Ενέργειας και  να χρησιμοποιείται χωριστό έντυπο Έρευνας Πελατών. Πολλαπλές προσπάθειες συμμετοχής από το ίδιο άτομο με τη χρήση του ίδιου εντύπου Έρευνας Πελατών θα είναι άκυρες.

Οδηγίες συμμετοχής

 1. Η Προωθητική Ενέργεια ξεκινά στις 00:01 π.μ. τοπική ώρα Ελλάδος στις 1 Οκτωβρίου 2019 και λήγει στις 23:59 μ.μ. τοπική ώρα Ελλάδος στις 31 Δεκεμβρίου 2022 (η Διάρκεια Προωθητικής Ενέργειας). Οποιαδήποτε προσπάθεια συμμετοχής πέραν της Διάρκειας Προωθητικής Ενέργειας θα είναι άκυρη.
 2. Η Προωθητική Ενέργεια διενεργείται σε μηνιαία βάση. Κάθε μήνα, η Προωθητική Ενέργεια ξεκινά στις 00:01 π.μ. τοπική ώρα Ελλάδος κατά την 5η ημέρα του συγκεκριμένου μήνα και λήγει στις 23:59 μ.μ. τοπική ώρα Ελλάδος κατά την τελευταία μέρα του εν λόγω μήνα (η Περίοδος Προωθητικής Ενέργειας). Οποιαδήποτε συμμετοχή ληφθεί μεταξύ της 1ης και 4ης ημέρας του μήνα θα μεταφέρεται αυτομάτως στην επόμενη Περίοδο Προωθητικής Ενέργειας.
 3. Για τη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια, οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν και υποβάλουν το έντυπο Έρευνας Πελατών του Διοργανωτή κατά τη διάρκεια μιας Περιόδου Προωθητικής Ενέργειας. Οι πελάτες πρέπει να συμπληρώσουν και υποβάλουν το έντυπο Έρευνας Πελατών και να συμμετάσχουν στην Προωθητική Ενέργεια εντός 5 ημερών από την ημέρα κατά την οποία εστάλη στον πελάτη (η Ημερομηνία Λήξης Εντύπου). Μετά την Ημερομηνία Λήξης Εντύπου, ο πελάτης δε θα δικαιούται να συμμετέχει στην Προωθητική Ενέργεια εκτός αν επισκεφθεί ξανά το Συμμετέχον Κέντρο και λάβει νέο έντυπο Έρευνας Πελατών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία στο έντυπο προκειμένου να είναι έγκυρη η συμμετοχή τους και να συναινέσουν στη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια, μετά τα οποία θα λάβουν μια ειδοποίηση οθόνης που επιβεβαιώνει τη συμμετοχή τους στην Προωθητική Ενέργεια. Προς αποφυγή αμφιβολιών, ακόμη κι αν ο πελάτης δύναται να συμπληρώσει και υποβάλει το έντυπο και τη συμμετοχή του στην Προωθητική Ενέργεια, μετά από την Ημερομηνία Λήξης Εντύπου, και ακόμη και αν ο πελάτης λάβει ειδοποίηση οθόνης που επιβεβαιώνει τη συμμετοχή του, ο πελάτης δε θα θεωρείται ότι συμμετέχει στην Προωθητική Ενέργεια.
 4. Ληφθείσες συμμετοχές που δεν υποβάλλονται μέσω του επίσημου τρόπου συμμετοχής δεν θα είναι αποδεκτές. Η χρήση δέσμης εντολών, μακροεντολής ή οποιουδήποτε άλλου αυτοματοποιημένου συστήματος για τη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια απαγορεύεται και τυχόν συμμετοχές που πραγματοποιήθηκαν (ή που φαίνεται ότι έχουν πραγματοποιηθεί) με τη χρήση τέτοιου είδους συστήματος θα λαμβάνονται ως άκυρες. Οποιαδήποτε μη αναγνώσιμη, ατελής ή δόλια συμμετοχή θα απορρίπτεται. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν ότι ενδέχεται να υπόκεινται σε χρεώσεις δεδομένων ανάλογα με τις προσωπικές τους ρυθμίσεις για πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Νικητές και δώρα

 1. Θα υπάρχει ένας νικητής και δώρο ανά Περίοδο Προωθητικής Ενέργειας.
 2. Όλοι οι νικητές Προωθητικών Ενεργειών θα επιλέγονται τυχαία από τις έγκυρες συμμετοχές για την Προωθητική Ενέργεια που ελήφθησαν από το Συμμετέχον Κέντρο κατά τη διάρκεια της Περιόδου Προωθητικής Ενέργειας. Δε θα υπάρχουν άλλα δώρα για άλλους συμμετέχοντες.
 3. Οι νικητές των δώρων θα επιλέγονται κατά την 4η ημέρα μετά από τη σχετική Περίοδο Προωθητικής Ενέργειας (η Ημέρα Κλήρωσης).
 4. Το δώρο είναι 100€ σε δωροεπιταγές McArthurGlen (το Δώρο).
 5. Το Δώρο μπορεί να χρησιμοποιείται στα συμμετέχοντα καταστήματα του Διοργανωτή. Το Δώρο υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις του Δώρου (που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή, https://www.mcarthurglen.com/el/outlets/gr/designer-outlet-athens/%CE%A4%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%82/gift-vouchers/ ή στο Δώρο (Δωροεπιταγές) και είναι έγκυρη για 12 μήνες (Διάρκεια Ισχύος). Δεν είναι σε καμία περίπτωση δυνατή η επιστροφή χρημάτων, ακόμη κι αν υπάρχει υπολειπόμενο ποσό κατά τη λήξη της Διάρκειας Ισχύος του Δώρου. Το Δώρο είναι μη μεταβιβάσιμο και δεν μπορεί να πωληθεί σε κανέναν άλλον. Σε περίπτωση αγοράς ενός προϊόντος/υπηρεσίας που κοστίζει παραπάνω από την αξία/υπολειπόμενη αξία του Δώρου, τότε πρέπει να καταβληθεί η διαφορά.
 6. Τα δώρα είναι όπως ορίζονται και δεν ανταλλάσσονται ούτε μεταβιβάζονται. Δεν διατίθενται χρήματα ή οτιδήποτε άλλο πέραν του δώρου είτε εν όλω είτε εν μέρει.
 7. Σε περίπτωση που, για λόγους πέραν του ελέγχου του Διοργανωτή, είναι αδύνατον να αποδοθεί το δώρο όπως περιγράφεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποδώσει δώρο παρόμοιας φύσης και ισότιμης αξίας, ή κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, την αξία του δώρου τοις μετρητοίς. Ο Διοργανωτής διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αποδώσει δώρο παρόμοιας φύσης και ισότιμης αξίας, ή κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, την αξία του δώρου τοις μετρητοίς, αν είναι απαραίτητο κατά την εύλογη κρίση του.

Ανακοίνωση νικητή και απόδοση δώρου

 1. Οι νικητές θα ενημερώνονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με τη χρήση λοιπών στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται στον Διοργανωτή εντός 10 ημερών από την αντίστοιχη Ημέρα Κλήρωσης. Θα καταβάλλεται κάθε εύλογη προσπάθεια επικοινωνίας με τον νικητή κατά την ορισθείσα περίοδο. Αν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με το νικητή ή δεν είναι διαθέσιμος, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει ξανά κλήρωση για άλλο νικητή από τις έγκυρες/ορθές συμμετοχές που ελήφθησαν κατά την Περίοδο Προωθητικής Ενέργειας (αλλά δεν υποχρεούται να επιλέξει αναπληρωματικούς νικητές).
 2. Οι νικητές θα πρέπει να λάβουν το δώρο τους από τον Διοργανωτή. Θα ζητηθεί από τους νικητές να υποβάλλουν έγκυρη ταυτοποίηση πριν από την παραλαβή του δώρου. 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Δημοσιότητα

 1. Ο Διοργανωτής θα συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και θα τα διαβιβάζει σε συνεργάτες του, συνδεδεμένες εταιρείες και, κατά περίπτωση, σε τρίτους παρόχους δώρων (συμπεριλαμβανομένων ορισμένων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου). Οι πληροφορίες που παρέχονται από τους συμμετέχοντες θα χρησιμοποιούνται μόνο με σκοπό τη διεξαγωγή της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων των προς παράδοση δώρων) και για άλλους σκοπούς που ενδέχεται να προσδιορισθούν κατά την έναρξη ισχύος ή στα προωθητικά υλικά. Τα προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως εκάστοτε ισχύει (βλέπε https://www.mcarthurglen.com/el/outlets/gr/designer-outlet-athens/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%89%CE%BD/).

Γενικά

 1. Η απόφαση του Διοργανωτή είναι τελική και δεσμευτική για τους συμμετέχοντες. Δε θα υπάρξει αλληλογραφία.
 2. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες (α) δεν παρέχουν καμία από τις υποχρεωτικές πληροφορίες που ζητούνται κατά τη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια, ή/και (β) δεν συμμετέχουν πριν από την Ημερομηνία Λήξης Εντύπου, η συμμετοχή τους θα είναι άκυρη.
 3. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τους συμμετέχοντες να αποδείξουν ότι είναι επιλέξιμοι. Αν προκύψει ότι ο νικητής είναι μη επιλέξιμος, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να απονείμει το δώρο σε άλλον συμμετέχοντα και να απαιτήσει την επιστροφή δώρου που έχει ήδη απονεμηθεί.
 4. Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να προβούν σε μη νόμιμες ή/και επικίνδυνες ενέργειες ή/και σε οτιδήποτε θα μπορούσε να θέσει τους ίδιους ή άλλους σε κίνδυνο. Πλην των περιπτώσεων όπου υπάρχει αμέλεια, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια ή βλάβη απορρέει από τη συμμετοχή των συμμετεχόντων στην Προωθητική Ενέργεια ή την αποδοχή ή/και χρήση του δώρου, ή για τεχνικά σφάλματα ή σφάλματα υλικού ή λογισμικού, απώλειες, λανθασμένες ή μη διαθέσιμες συνδέσεις δικτύου ή κάθε είδους δυσκολία που μπορεί να περιορίσει ή να αποτρέψει την ικανότητα συμμετοχής του συμμετέχοντος στην Προωθητική Ενέργεια. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε χαμένη, κατεστραμμένη, αλλοιωμένη, ατελή, μη αναγνώσιμη ή άλλως δυσανάγνωστη συμμετοχή ή Κάρτες Δώρων. Τίποτα στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δε θα περιορίζει την ευθύνη του Διοργανωτή για θάνατο ή τραυματισμό που προκλήθηκε από δική του αμέλεια ή για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα για το οποίο δεν υφίσταται περιορισμός ευθύνης εκ του νόμου.
 5. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ακυρώσει, τροποποιήσει ή αντικαταστήσει την Προωθητική Ενέργεια (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής των δώρων) αν, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, η Προωθητική Ενέργεια δεν μπορεί να διενεργηθεί όπως ορίζεται λεπτομερώς. Σε περίπτωση που υπάρξουν κατά λάθος περισσότεροι νικητές από τα δώρα για την Προωθητική Ενέργεια, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να: (α) δηλώσει ως άκυρες τυχόν αξιώσεις ή συμμετοχές που απορρέουν από την εκτύπωση ή άλλο λάθος, ή/και (β) κατανείμει τα διαθέσιμα δώρα(ο) μέσω περαιτέρω κλήρωσης ή να διαιρέσει το δώρο(α) ή την αξία των δώρων ανάμεσα στους νικητές της Προωθητικής Ενέργειας.
 6. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Οποιαδήποτε τροποποίηση θα δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα του Διοργανωτή.
 7. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Τυχόν διαφορές ανακύπτουσες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων μη συμβατικών διαφορών και αξιώσεων που σχετίζονται με την Προωθητική Ενέργεια) θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων.
 8. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις κατατίθενται στον κ. Κομνηνό Κομνηνό, Συμβολαιογράφο Αθηνών, Ιπποκράτους αρ. 7, τηλ. 2103627614. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν με δικά τους έξοδα να αιτούνται αντίγραφα στα γραφεία του εν λόγω συμβολαιογράφου.