Voorwaarden McArthurGlen Club Beloningen

 1. McArthurGlen Club Beloningen (het “Programma") wordt gerund door McArthurGlen UK Limited (vennootschapsnummer 02810264), gevestigd te 3rd Floor, Nations House, 103 Wigmore Street, London, W1U 1QS ("McArthurGlen", "wij", "ons” of "onze").

 

 1. Samen met ons privacybeleid (beschikbaar op https://www.mcarthurglen.com/outlets/nl/de/designer-outlet-ochtrup/privacybeleid/ (het "Privacybeleid") bepalen deze Voorwaarden (de “Voorwaarden") de voorwaarden van de overeenkomst tussen u en ons en zijn deze van toepassing op uw deelname aan en lidmaatschap van het Programma. Door u te registreren bij het Programma accepteert u deze Voorwaarden. Als u niet instemt met deze Voorwaarden dient u uw deelname aan het Programma te beëindigen.

 

 1. Wij wijzen u in het bijzonder op de voorwaarden met betrekking tot de geldigheidsduur van Punten: indien u gedurende 18 maanden geen Punten heeft verdiend en/of ingeruild, dan komen alle Punten in uw Puntenaccount te vervallen (zie paragraaf 13).

 

              Hoe het Programma werkt

              Meedoen aan het Programma

 1. U kunt zich registreren als lid van het Programma bij een Deelnemende Winkel, bij Gastdiensten in een Deelnemend Centrum, of op onze website (beschikbaar op https://www.mcarthurglen.com/outlets/nl/de/designer-outlet-ochtrup/privacybeleid/) (de "Website"), of door de McArthurGlen McArthurGlen Club Rewards app te downloaden (de "App"). Wij behouden ons het recht voor om een aanvraag voor lidmaatschap van het Programma te weigeren.

 

 1. Wij zetten ons in om uw privacy als lid van het Programma te beschermen. Wanneer u deelneemt aan het Programma zullen wij bepaalde gegevens van u verzamelen, waaronder uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere gegevens die u verstrekt, zoals geboortedatum, interesses en voorkeuren. Deze gegevens zullen worden verzameld en behandeld in overeenstemming met ons Privacybeleid (beschikbaar op https://www.mcarthurglen.com/outlets/nl/de/designer-outlet-ochtrup/privacybeleid/).

Deelnemende Centra en Winkels

 1. Voor een lijst van (a) McArthurGlen Centra die het Programma uitvoeren ("Deelnemende Centra") en (b) de winkels in elk Deelnemend Centrum die deelnemen aan het Programma ("Deelnemende Winkels") verwijzen wij u naar de Website of de App.

 

 1. De Deelnemende Centra en Deelnemende Winkels kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden, uitsluitend ter keuze van ons. Voordat u een McArthurGlen Centrum bezoekt kunt u het beste de Website of App raadplegen om te controleren of dit een Deelnemend Centrum is, evenals de actuele lijst van Deelnemende Winkels. Indien er wijzigingen optreden in de Deelnemende Centra en/of Deelnemende Winkels zullen wij hiervan ten minste dertig (30) dagen van tevoren melding maken op de lijsten op de Website en in de App. Wanneer een Deelnemend Centrum of Deelnemende Winkel verwijderd wordt uit het Programma, kunt u daar niet meer Punten, Beloningen of Aanbiedingen (alles zoals hieronder gedefinieerd) verdienen of inruilen.

 

 1. U kunt aan het Programma deelnemen in alle Deelnemende Centra in verschillende landen. Wij verzoeken u om de landspecifieke Voorwaarden te lezen in het land waarin u deelneemt aan het Programma (beschikbaar op de website van elk Deelnemend Centrum).

 

Punten

 

 1. Leden van het Programma kunnen 5 beloningspunten ("Punten") verdienen voor elke £1 (of 1€ of CAD$1 afhankelijk van de lokale valuta die van toepassing is in het land van aankoop) die zij uitgeven bij Deelnemende Winkels.

 

 1. Om Punten te verdienen moet u uw persoonlijke QR-code laten zien (die te vinden is in de App, op de Website en op uw persoonlijke lidmaatschapskaart) (de "QR-Code") bij het betalen voor een aankoop bij de Deelnemende Winkel.

 

 1. Punten die u verdient bij Deelnemende Winkels zullen door McArthurGlen worden bijgeschreven op uw account (het "Puntenaccount"). Punten kunnen pas worden ingeruild nadat deze zijn bijgeschreven op uw Puntenaccount. Wij zijn niet verantwoordelijk voor storing, vertraging of fouten in het bijschrijven van Punten op uw Puntenaccount als gevolg van systeemfouten die buiten onze redelijke macht liggen.

 

 1. Punten die via het Programma zijn opgebouwd zijn niet-inwisselbaar, niet-overdraagbaar en hebben geen contante waarde.

 

 1. Indien u gedurende een aaneengesloten periode van 18 maanden geen Punten hebt verdiend en/of ingeruild bij een Deelnemende Winkel, dan komen alle Punten in uw Puntenaccount te vervallen. De vervallen Punten zullen uit uw Puntenaccount worden verwijderd. Het voorgaande heeft geen invloed op (het voortbestaan van) uw lidmaatschap van het Programma.

 

 

Beloningen

 

 1. Afhankelijk van het aantal verdiende Punten komt u in aanmerking om uw Punten in te ruilen voor verschillende niveaus aan kortingen (tot aan een maximum van 25%) op aankopen in Deelnemende Winkels. Meer informatie over het aantal Punten dat nodig is voor de verschillende niveaus van Beloningen kunt u vinden op de Website en in de App.

 

 1. Met betrekking tot restaurants, cafés en horecagelegenheden die deel uitmaken van de lijst van Deelnemende Winkels (“Deelnemende Restaurants”), kunt u (a) Punten sparen zoals hierboven aangegeven, en (b) in aanmerking komen voor 10% korting op al uw aankopen, onafhankelijk van het aantal Punten dat u heeft verzameld; echter, u kunt niet op een andere wijze Punten inwisselen als Beloningen.

 

 1. Om uw Punten in te ruilen als Beloning, moet u uw QR Code laten zien als u betaalt voor een aankoop bij een Deelnemende Winkel.

 

 1. Elke Beloning is slechts geldig voor één transactie.

 

 1. Wanneer u Punten inruilt voor Beloningen wordt het aantal Punten op uw Puntenaccount overeenkomstig verlaagd.

 

 1. U moet minimaal 500 Punten op uw Puntenaccount hebben staan om een Beloning te kunnen innen (behalve met betrekking tot Deelnemende Restaurants zoals uiteengezet in artikel 15 hierboven).

 

 1. Indien uw Punten krachtens paragraaf 13 zijn komen te vervallen, kunt u geen Beloningen innen totdat u 500 Punten in uw Puntenaccount heeft verzameld, een en ander in overeenstemming met paragraaf 19. Voorgaande laat de mogelijkheid op korting in Deelnemende Restaurants zoals bedoeld in paragraaf 15 onverlet.

 

 1. Beloningen kunnen worden geïnd in Deelnemende Winkels in elk Deelnemend Centrum bij het aankopen van volledig geprijsde artikelen. Beloningen kunnen niet worden geïnd voor artikelen die in de uitverkoop, met korting, of uitgezonderd zijn (bijvoorbeeld cadeaubonnen). In sommige gevallen kunnen Beloningen, ter keuze van de Deelnemende Winkel, wel worden geïnd bij aankoop van artikelen in de uitverkoop of speciale aanbiedingen.

 

 

              Aanbiedingen

 

 1. Leden van het Programma kunnen ook aanvullende voordelen, kortingen en speciale aanbiedingen ontvangen van Deelnemende Winkels of van McArthurGlen (“Aanbiedingen”).

 

 1. Aanbiedingen zijn ter keuze van Deelnemende Winkels c.q. McArthurGlen. Aanbiedingen kunnen bepaald worden op basis van verschillende criteria, inclusief (maar niet beperkt tot) het aantal keren dat u gebruik maakt van uw QR-Code of het aantal Punten dat u verdient. Aanbiedingen kunnen dus variëren van tijd tot tijd en van persoon tot persoon.

 

 1. Alle Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

 

 1. Naast deze Voorwaarden zijn op elke Aanbieding ook eigen voorwaarden van toepassing ("Aanbiedingsvoorwaarden"), die aan u zullen worden medegedeeld met de bijzonderheden van de betreffende Aanbieding.

 

 1. Om een Aanbieding in te ruilen dient u de instructies in de Aanbiedingsvoorwaarden te volgen.

 

 1. Aanbiedingen kunnen niet worden gebruikt in combinatie met Beloningen. Per transactie kan slechts één Aanbieding of Beloning worden gebruikt. Eventuele afwijkingen van dit beleid zijn ter keuze van de Deelnemende Winkels.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van McArthurGlen

 1. Wij zijn niet verantwoordelijk jegens u of aansprakelijk voor goederen of diensten die u koopt van een Deelnemende Winkel met gebruikmaking van een Aanbieding, een Beloning of anderszins. Als zich een probleem voordoet in verband met een aankoop dient u direct contact op te nemen met de Deelnemende Winkel om het probleem op te lossen.

 

 1. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die niet voorzienbaar is als gevolg van het niet-nakomen van deze Voorwaarden door ons.

 

 1. Niets in deze Voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van McArthurGlen uit voor overlijden of letselschade veroorzaakt door nalatigheid, fraude of bedrieglijke voorstelling van zaken, of welke andere aansprakelijkheid dan ook die niet kan worden beperkt op grond van de wet.

Annulering of wijzigingen aan het Programma

 1. Hoewel wij zullen proberen ervoor te zorgen dat het systeem en de scanners van het Programma tijdens openingstijden van het Deelnemende Centrum goed functioneren, begrijpt u dat er omstandigheden kunnen zijn waaronder het systeem en/of de scanners niet beschikbaar zijn en u geen Punten, Beloningen of Aanbiedingen kunt inruilen.

 

 1. Wij behouden ons het recht voor om uitsluitend ter keuze van ons het Programma te wijzigen of op te schorten. Wij zullen u ten minste dertig (30) dagen vooraf berichten wanneer een wijziging van het Programma waarschijnlijk van wezenlijke invloed zal zijn op uw deelname of lidmaatschap.

 

 1. Wij kunnen eveneens op elk moment besluiten om het Programma te beëindigen. In dat geval zullen wij u ten minste negentig (90) dagen van tevoren berichten, behalve waar anders wettelijk vereist. Na deze termijn zullen alle Punten uit uw Puntenaccount worden verwijderd. Eventuele Beloningen en/of Aanbiedingen zullen komen te vervallen.

 

 1. Wij behouden ons het recht voor om uw lidmaatschap van het Programma te beëindigen in het geval dat:

 

 1. wij het Programma beëindigen;
 2. wij redelijkerwijs van mening zijn dat u zich gedragen hebt op een wijze die frauduleus, ongepast of onwettig is; of
 3. wij redelijkerwijs van mening zijn dat u het Programma gebruikt voor commerciële of zakelijke doeleinden (in plaats van als privépersoon).

 

In dergelijke gevallen kunnen wij ook Punten verwijderen uit uw Puntenaccount en kunnen wij Beloningen of Aanbiedingen ongeldig maken. Het recht op ontbinding blijft onveranderd bestaan voor beide partijen.

 

 

 1. Wij kunnen ook besluiten om uw lidmaatschap van het Programma te beëindigen indien u tijdens een aaneengesloten periode van 13 maanden of langer helemaal geen Punten, Beloningen of Aanbiedingen verdient en/of inruilt. In dat geval zullen wij u ten minste dertig (30) dagen van tevoren berichten. Na deze termijn zullen alle Punten uit uw Puntenaccount worden verwijderd. Eventuele Beloningen en/of Aanbiedingen zullen komen te vervallen.

 

 1. Als u niet langer deel wilt nemen aan het Programma kunt u uw QR-Code, de App of de Website eenvoudig wissen of ophouden deze te gebruiken.

 

 1. Het kan voor ons van tijd tot tijd noodzakelijk zijn om wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. Alle wijzigingen zullen gepubliceerd worden op de Website en de App. Indien wijzigingen in Voorwaarden van toepassing zijn op uw huidige lidmaatschap, geeft u, door uw voortgezette deelname aan het Programma na wijziging van deze Voorwaarden, aan dat u de wijzigingen accepteert.

              Algemeen

 1. Om deel te kunnen nemen aan het Programma moet u 16 jaar of ouder zijn. Als uw ouder of wettelijk voogd u geregistreerd heeft bij het Programma, is uw ouder of wettelijk voogd verantwoordelijk voor u (en uw toegang tot het Programma) en accepteert hij/zij dat u de Punten, Aanbiedingen en Beloningen kunt accepteren of ontvangen volgens deze Voorwaarden.

 

 1. Op deze Voorwaarden is het recht van Engeland en Wales van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien in verband met deze Voorwaarden zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de rechter van Engeland en Wales. De dwingendrechtelijke bepalingen van het land waar u uw gewone verblijfplaats heeft, blijven van toepassing.

 

 1. Mocht u opmerkingen, suggesties of vragen hebben over het Programma of deze Voorwaarden, dan kunt u contact met ons opnemen via e-mail: info@designeroutletochtrup.de.

            Laatst bijgewerkt:  30 Juli 2020