Κεντρικά Γραφεία

McArthurGlen UK Ltd

Nations House, 3rd Floor, 103 Wigmore Street

London W1U 1QS, United Kingdom

Πληροφορίες Ενοικίασης Χώρου

Eπικοινωνήστε με την ομάδα leasing με email leasing@mcarthurglen.com ή με τηλέφωνο: 

 

Αγγλία: +44 (0) 207 535 2300
Γαλλία: +33 (0) 328 33 36 00
Ιταλία: +39 (0) 6 50 12 21
Ολλανδία: +31 (0) 475 351 777
Αυστρία /Γερμανία: +43 (0) 216 636 14 

Νέα κέντρα και επεκτάσεις

McArthurGlen European Development Ltd

Nations House, 3rd Floor, 103 Wigmore Street

London W1U 1QS, United Kingdom

Press

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με email στο pressoffice@mcarthurglen.com

Travel Trade

Επικοινωνήστε με email στο tourism@mcarthurglen.com