McArthurGlen


Privacy- en cookiesbeleid

Bij McArthurGlen nemen we de privacy van uw gegevens serieus. Wij begrijpen dat u door het verstrekken van uw persoonlijke informatie - via onze website, via onze wifi of in onze outletcentra - uw informatie aan ons toevertrouwt.

 

Wij hebben dit beleid ontwikkeld om u volledige transparantie te geven over de informatie die wij van u verzamelen, waarom wij die verzamelen en hoe wij die gebruiken.  Wij moeten er ook voor zorgen dat u weet welke rechten u hebt op uw persoonsgegevens, waaronder uw recht op toegang tot die gegevens, hoe u ze kunt corrigeren en, indien nodig, hoe u ze kunt wissen.

 

Gelieve er nota van te nemen dat er aanvullende informatie te vinden onder het punt Specifieke informatie over rechtsgebieden aan het einde van dit Beleid. Indien u afkomstig bent uit een van de onder dat punt genoemde rechtsgebieden, dan heeft alle informatie met betrekking tot uw rechtsgebied onder dat punt voorrang op alle tegenstrijdige informatie in de andere delen van dit Beleid. Als u zich in de EER bevindt, is de AVG van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u zich in het Verenigd Koninkrijk bevindt, is de AVG in het Verenigd Koninkrijk van toepassing op uw persoonsgegevens.

 

Als u meer wilt weten over de gegevens die wij bewaren, inclusief uw rechten, klik dan op de onderstaande onderdelen: