Evolve is ons duurzaamheidsprogramma. Het is gebaseerd op zes focusgebieden die ons in staat stellen een steeds duurzamere onderneming te worden.
Onze strategie focust op drie pijlers: het minimaliseren van onze negatieve impact op de planeet, het maximaliseren van onze positieve impact op de gemeenschappen waar wij actief zijn en het integreren van duurzaamheid in elk aspect van ons bedrijf. Lees hieronder meer over onze actiegebieden en principes. 
 

evolve

Advancing towards a more sustainable future


evolve_sustainability_ourimpact

Klimaatactie 

In het kader van onze netto-nul-ambities voor 2040 onze CO2-uitstoot verminderen, kansen implementeren op het gebied van hernieuwbare energie en de natuurlijke omgeving beschermen.   

Principes inzake Klimaatactie:  

  • Netto-nul tegen 2040 
  • Energiebehoefte verlagen
  • Hernieuwbare bronnen vergroten
  • Biodiversiteit vergroten 
evolve_ourcommunities_ourcommunities

Onze Mensen  

Investeren in onze mensen door een interne cultuur te realiseren waarin invulling wordt gegeven aan diversiteit, waarin er sprake is van een positief werkklimaat, er rekening wordt gehouden met de druk van het alledaagse leven en medewerkers op onze support kunnen rekenen. 

Principes met betrekking tot onze mensen: 

  • Een inclusieve cultuur bevorderen
  • Gelijkheid en diversiteit nastreven
  • Welzijn op individueel niveau stimuleren
evolve_ourfoundations_partnerships

Purpose-gedreven Partnerschappen  
Waarborgen dat de neuzen van al onze partners binnen onze waardeketen dezelfde kant opstaan waar het gaat om duurzaamheidsdoelen en met ons samenwerken om die te realiseren. 

Principes me betrekking tot purpose-gedreven partnerships:  

  • Samenwerken en gelijkgestemdheid met onze merkenpartners en binnen de supply chain.

Contact


Wilt u meer weten over de duurzaamheidsinitiatieven van ons Evolve-programma?

Voor al uw vragen en ideeën kunt u contact opnemen met ons duurzaamheidsteam. We horen graag van u. 

Contact