Privacy- en cookiesbeleid

Bij McArthurGlen nemen we de privacy van uw gegevens serieus. Wij beseffen dat u ons gegevens over uzelf toevertrouwt door uw persoonsgegevens te verstrekken, via onze website, via onze wifi of in onze outletcentra.

 

We hebben dit beleid ontwikkeld om u volledige transparantie te bieden over de gegevens die we over u verzamelen, waarom we die verzamelen en wat we ermee doen. Ook moeten we zorgen dat u begrijpt welke rechten u heeft betreffende uw persoonsgegevens, waaronder het recht om uw gegevens in te zien, hoe u ze kunt corrigeren en, zo nodig, hoe u ze kunt wissen.

 

Klik op de hoofdstukken hieronder als u meer wilt weten over de gegevens die we registreren en wat uw rechten in dat verband zijn:

 
 
Inleiding

Deze website ("Website") wordt beheerd en geëxploiteerd door McArthurGlen UK Limited (in dit Privacybeleid aangeduid als"McArthurGlen","wij","ons"of"onze").

 

McArthurGlen ontwikkelt en beheert designer outlet centres door heel het VK en Europa.  Samen met andere Groepsmaatschappijen leveren wij diensten in deze centra ter vergemakkelijking en bevordering van uw ervaring in die centra en op deze Website.

 

Dit Privacybeleid ("Beleid") beschrijft welke persoonsgegevens van u wij in onze Groepsmaatschappijen verzamelen en registreren en wat we doen met die informatie, ook als u deze Website bezoekt. Het geeft een beschrijving van uw recht op gegevensbescherming, waaronder uw recht om bezwaar te maken tegen sommige verwerkingen die wij uitvoeren. Dit Beleid legt ook uit welke persoonsgegevens we verzamelen en opslaan op onze in-centre computers en apparaten en in bepaalde gevallen offline, en wat we doen met die informatie. Als bijlage bij dit Beleid vindt u aanvullende informatie met specifiek met betrekking tot de persoonsgegevens die we verzamelen en opslaan als u gebruik maakt van de door ons aangeboden wifi en via onze Groepsmaatschappijen (“WiFi-bijlage”). Lees dit Beleid zorgvuldig.

 

In het in het kader van dit Beleid betekent: “Groepsmaatschappij” ons moederbedrijf en alle dochterondernemingen van ons moederbedrijf, waaronder wij. Dit omvat al onze dochterondernemingen die actief zijn in elk van onze locaties. Een lijst van deze Groepsmaatschappijen en locaties vindt u aan het eind van dit Beleid. We kunnen dit van tijd tot tijd aanpassen; "Centre-eigenaar" betekent een eigenaar van een van de designer outlet centres die we beheren (“Centre”).

 
Gegevens die we verzamelen

Wij verzamelen, ontvangen, bewaren en verwerken de volgende gegevens over u:

 

 • gegevens die u verstrekt via de Website, waaronder gegevens die u verstrekt wanneer u zich registreert bij de Website (bijv. naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres en geboortedatum), lid wordt van onze Privilege Club (onze exclusieve club waar u zich kunt aanmelden om op de hoogte te blijven van ons laatste nieuws, evenementen en aanbiedingen), een cadeaubon koopt, deelneemt aan wedstrijden of enquêtes invult;
 • gegevens die u ons verschaft om u in te schrijven voor direct marketing;
 • gegevens over uw computer en over uw bezoeken aan en gebruik van deze Website, zoals Internet Protocol (IP) adressen, datum en tijd dat u de Website hebt bezocht, het type internetbrowser en het besturingssysteem van de computer, verwijzingsbron, duur van het bezoek, paginaweergaven en navigatiepaden van websites;
 • gegevens betreffende aankopen die u via onze Website doet (bijv. cadeaubonnen) of andere transacties die regelt via onze Website (zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, kaartgegevens en transactiegeschiedenis);
 • gegevens vervat in of in verband met berichten die u ons stuurt of verstuurt via onze Website (waaronder de inhoud van het bericht en de metadata verbonden aan het bericht);
 • gegevens die we verkrijgen van private sociale mediabedrijven (zie ook sociale media hieronder), ook van buiten de Europese Unie, over uw interesses en voorkeuren;
 • gegevens zoals beschreven in het hoofdstuk 'Cookies en soortgelijke technologieën' hierna;
 • gegevens verzameld via transacties of interacties offline of op onze in-centre computers of apparaten, inclusief gegevens die u verstrekt bij het aanmelden bij onze Privilege Club, bij het kopen van cadeaubonnen, bij het invullen van enquêtes, het deelnemen aan wedstrijden en bij het gebruik van in-centre computers en apparaten; en
 • gegevens als beschreven in de WiFi-bijlage.
 
Gebruik van uw gegevens

We gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 

 • om onze Website, het bedrijf en de Centres te beheren;
 • om u in staat te stellen gebruik te maken van de producten en diensten op onze Website of anderszins beschikbaar gesteld op onze in-centre computers en apparaten;
 • om onze Privilege Club aan te bieden en te beheren;
 • om wedstrijden of aanbiedingen te beheren en te organiseren;
 • om bestellingen te bevestigen en om bestellingen op onze Website uit te voeren;
 • om te reageren op uw vragen of verzoeken om aanvullende gegevens en om met u te communiceren over de Website en de Centres;
 • om u gegevens te verstrekken waar u speciaal om heeft gevraagd of waarvan wij hebben gevraagd of u die wilt ontvangen;
 • voor intern onderzoek en analyse zodat we kunnen zien hoe onze Website en de Centres en/of de producten en diensten van onze Groep worden gebruikt, we kunnen vaststellen hoe we onze Website en de Centres en/of de producten en diensten van onze Groepsmaatschappijen kunnen verbeteren en onze marketingstrategieën en die van onze groepsmaatschappijen bepalen;
 • om vragen en klachten van u af te handelen en over uw relatie met ons, onze Website en de Centres;
 • om onze Website en systemen te beveiligen en fraude te voorkomen;
 • waar van toepassing, om te voldoen aan wet- en regelgeving en nalevingseisen;
 • waar van toepassing, voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische aanspraken;
 • voor het bewaken en analyseren van het gebruik van een account om beveiligingsincidenten of criminaliteit te voorkomen, te onderzoeken en/of te melden;
 • de naleving controleren van de algemene voorwaarden voor het gebruik van onze site en in-centre computers en apparaten;
 • ter bescherming van de rechten, eigendommen of veiligheid van ons, onze Groepsmaatschappijen, onze klanten, Centre-eigenaars of anderen;
 • om vast te stellen wat uw belangstelling en voorkeur heeft zodat we de inhoud, aanbiedingen en acties die we op onze Website plaatsen beter kunnen aanpassen aan uw belangstelling en voorkeur – zie ook ons Cookiebeleid;
 • om vast te stellen en te herkennen wat de kenmerken van onze klantenkring zijn zodat we op basis van die inzichten onze reclame beter kunnen richten (bijv. gelijke demografische groepen op sociale media aanspreken); en
 • voor de doeleinden beschreven in de WiFi-bijlage.

Ook zullen we u van tijd tot tijd per e-mail / telefoon / sms / bericht informeren over andere producten en/of diensten we aanbieden waarvan we denken dat ze voor u interessant zijn, voor zover toegestaan volgens de geldende wetgeving (wat kan inhouden dat we uw toestemming moeten verkrijgen ). U kunt zich niet alleen uitschrijven binnen de berichten, maar u kunt ons ook per e-mail aan preferences@mcarthurglen.com  laten weten dat u geen direct marketing van ons wilt ontvangen.

 

We kunnen de gegevens die we over u verzamelen door transacties of contacten offline of via onze in-centre terminals of onze e-mail- of sms-berichten combineren met het klantprofiel dat we over u hebben om onze volgende berichten en communicatiekanalen beter te doen aansluiten bij uw interesses en voorkeuren en u een betere klantervaring te bieden.

 
Sociale media

We gebruiken ook persoonsgegevens die we verkrijgen van sociale media online, zoals Facebook, Instagram, Twitter, YouTube en TripAdvisor voor onderzoeks- en analysedoeleinden van ons en onze bedrijven. Waar van toepassing, en in overeenstemming met hun eigen beleid, kunnen we gegevens van deze websites koppelen om de ervaring van onze klanten beter te begrijpen en te verbeteren. Dit omvat berichten of andere gegevens die openbaar worden gemaakt of aan ons beschikbaar gesteld als u hashtags of tags gebruikt die betrekking hebben op ons, onze Groepsmaatschappijen, onze bedrijven, de Centre-eigenaars, de Centres en onze bedrijfstak. Gegevens van deze websites kunnen gegevens omvatten die zijn geregistreerd buiten de Europese Unie.

 

 

Uw gegevens delen

We verstrekken anderen persoonsgegevens als volgt:

 

 • aan elke Groepsmaatschappij voor de doeleinden als vermeld in dit Beleid, waaronder het bovenvermelde gebruik (een lijst van onze Groepsmaatschappijen en hun locaties vindt u aan het eind van dit Beleid);
 • aan derden-dienstverleners die namens ons activiteiten uitvoeren met betrekking tot de Website en voor de doeleinden vermeld in dit Beleid (bijvoorbeeld aanbieders van website hosting, sociale media analyse-aanbieders, marketing e-mail-diensten, data analyse en websiteontwikkelaars);
 • aan mediabedrijven en hun reclamepartners om gerichte marketingcampagnes als hiervoor beschreven uit te voeren;
 • als we verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze algemene voorwaarden of andere overeenkomsten te handhaven of toe te passen of om de rechten, eigendommen of veiligheid van McArthurGlen, Groepsmaatschappijen, onze klanten of anderen te beschermen;
 • aan overheidsinstanties en aan andere derden wanneer we daartoe worden verplicht door overheids- en wetshandhavingsinstanties of anderszins zoals vereist of toegestaan ​​door de wet, waaronder maar niet beperkt tot, in antwoord op gerechtelijke bevelen en dwangbevelen. We onthullen ook gebruikersgegevens wanneer we reden hebben om te geloven dat iemand schade veroorzaakt aan of inbreuk maakt op onze rechten of eigendommen, andere gebruikers van onze Website of als iemand anders schade zouden kunnen ondervinden van dergelijke activiteiten. Daarnaast werken we mee aan onderzoeken van rechtshandhavers en andere derden voor het afdwingen van naleving van wetten, intellectuele eigendomsrechten en andere rechten;
 • aan verkopers of kopers als onderdeel van een verkoop of fusie van onze bedrijven of activa;
 • in overeenstemming met en voor zover toegestaan ​​door de Algemene Verordening Gegevensbescherming, aan een relevante Centre-eigenaar of een van diens groepsmaatschappijen of aan kopers in het kader van een verkoop of fusie van een Centre-eigenaar of Centre.  Als wij of een van onze groepsmaatschappijen de functie als manager van een designer outlet centre staken, moeten we bovendien uw persoonsgegevens overdragen aan de Centre-eigenaar of de nieuwe eigenaar om de continuïteit van onze producten of diensten of die van onze relevante Groepsmaatschappij te waarborgen; en
 • als beschreven in de WiFi-bijlage.

Daarnaast delen we uw persoonsgegevens, met uw toestemming indien wettelijk vereist, met zorgvuldige geselecteerde derden zodat we u informatie kunnen sturen over speciale acties en aanbiedingen.

 

Ook verstrekken we gegevens over bezoekers aan de Website in anonieme of geaggregeerde vorm aan derden zoals adverteerders, zakenrelaties en sponsors, om inzicht te krijgen in trends en patronen onder klanten en onze zakelijke relaties te beheren en te verbeteren.

 

Als u een lijst wilt ontvangen van derden waarmee we persoonsgegevens delen, neem dan contact op metFunctionaris voor Gegevensbescherming, McArthurGlen@dataprotectionpeople.com

 

 

Cookies en dergelijke technologieën

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. We streven ernaar zo open en transparant mogelijk te zijn betreffende de gegevens die we verzamelen wanneer u onze Website bezoekt, onder meer door het gebruik van "cookies".

 

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat cookies zijn en hoe we deze gebruiken. Het geeft ook uitleg over de verschillende soorten cookies die we gebruiken en hoe u deze kunt wijzigen of verwijderen. We hopen dat dit u helpt om meer vertrouwd te raken met ons gebruik van cookies. Als u nog meer vragen heeft, neem dan contact op met  Functionaris voor Gegevensbescherming, McArthurGlen@dataprotectionpeople.com

 

Wat zijn cookies?

 

Cookies zijn kleine bestandjes die door een webserver naar een webbrowser worden verzonden, waardoor de server de browser op elke pagina eenduidig ​​kan identificeren.

 

We gebruiken ook andere volgtechnologieën, die vergelijkbaar zijn met cookies.  Dit kunnen pixellabels en tracking-URL's zijn.  Al deze technologieën tezamen worden in dit Cookiebeleid aangeduid als “Cookies”.

 

Hoe gebruiken we Cookies?

 

De soorten Cookies die we gebruiken op onze Website en het doel waarvoor ze worden gebruikt, worden hieronder verklaard.  Merk op dat de Cookies die we gebruiken kunnen veranderen en dat we ernaar streven om onze Cookie-lijst actueel te houden.

 

 • Strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk om u in staat te stellen door ons Website te bladeren en de functies ervan te gebruiken, zoals toegang tot beveiligde delen van onze Website. Zonder deze cookies kunnen de diensten waarvan u op onze Website gebruik zou willen maken niet worden aangeboden

 

 • Analyse- en prestatiecookies: Deze cookies verzamelen gegevens over hoe u en andere bezoekers onze Website gebruiken, bijvoorbeeld naar welke pagina's u het vaakst gaat, en of u foutmeldingen van webpagina's ontvangt. We gebruiken gegevens van deze cookies om te helpen bij het testen van ontwerpen en om ervoor te zorgen dat een consistent voorkomen wordt behouden tijdens uw bezoek aan de Website.  Alle gegevens die deze cookies verzamelen, worden geaggregeerd. Dit wordt alleen gebruikt om de werking van een website te verbeteren.

 

Wij gebruiken bijvoorbeeld Google Analytics om het gebruik en de activiteiten van de website anoniem te volgen. Google Analytics is een webanalyse-dienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt "cookies", dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De gegevens die de cookie genereert over uw gebruik van de website (onder uw IP adres) worden in het algemeen door Google doorgestuurd naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In geval van activering van de IP-anonimisering, zal Google het laatste octet van het IP-adres voor de lidstaten van de Europese Unie en voor andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte afkorten / anonimiseren. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar en afgekort door Google-servers in de VS. Namens de websiteprovider gebruikt Google deze gegevens om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websiteprovider te verstrekken. Google koppelt uw IP-adres nooit aan andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt cookies weigeren door uw browser op de juiste manier in te stellen. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u verhinderen dat Google gegevens verzamelt en gebruikt (cookies en IP-adres) door de beschikbare plug-in voor de browser te downloaden en te installeren https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

 

U kunt het gebruik van Google Analytics weigeren door op de volgende link te klikken. Er wordt een weiger-cookie op de computer gezet waardoor in de toekomst het verzamelen van uw gegevens wordt voorkomen als u deze website bezoekt. <a href=“javascript:gaOptout()“>Disable Google Analytics</a>.

 

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en de privacy van gegevens is te vinden op http://www.google.com/analytics/terms/gb.html of bij https://www.google.de/intl/en_uk/policies/. Houd er rekening mee dat op deze website de Google Analytics-code wordt aangevuld met "anonymizeIp" om een ​​geanonimiseerde verzameling IP-adressen te garanderen (zogenaamde IP-masking).

 

 Functionele cookies Met deze cookies kan onze Website de keuzes die u maakt onthouden (zoals uw gebruikersnaam, taal of de regio waarin u zich bevindt) en u meer geavanceerde en persoonlijker functies bieden. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om wijzigingen te onthouden die u hebt aangebracht in de tekstgrootte, lettertypen en andere onderdelen van webpagina's die u kunt aanpassen. Ze kunnen ook worden gebruikt om diensten te leveren waar u om hebt gevraagd, zoals een video bekijken of opmerkingen plaatsen. Bovendien kunnen deze cookies worden gebruikt voor optionele diensten, zoals het aanbieden van een live chatsessie.  De gegevens die deze cookies verzamelen kunnen worden geanonimiseerd en ze kunnen uw browse-activiteiten niet volgen op andere websites.

 

 • Doelcookies: Deze cookies worden gebruikt om advertenties te leveren die relevanter zijn voor u en uw  interesses. Ze beperken ook het aantal keren dat u een advertentie ziet en ze helpen de effectiviteit van een reclamecampagne te meten. Ze worden meestal geplaatst door reclamenetwerken met toestemming van de website-exploitant. Ze onthouden dat u een website hebt bezocht en deze gegevens wordt gedeeld met andere organisaties, zoals adverteerders. Vaak worden doel- of advertentiecookies gekoppeld aan de sitefunctionaliteit die door de andere organisatie wordt aangeboden.

 

 • Sociale media cookies: Met deze cookies kunt u delen wat u op onze Website hebt gedaan op sociale media zoals Facebook en Twitter. Over deze cookies hebben wij geen zeggenschap.  Hoe deze cookies werken vindt u in het desbetreffende privacybeleid.

 

 • Pixel-tags: Ook bekend onder de namen clear GIF of webbaken. Dit zijn onzichtbare tags die op bepaalde pagina's van onze Website worden geplaatst, maar niet op uw computer. Wanneer u deze pagina's opent, genereren webbakens een generieke melding van dat bezoek. Ze werken meestal in combinatie met cookies en registreren wanneer een bepaald apparaat een bepaalde pagina bezoekt. Als u cookies uitschakelt, registreert de webbaken eenvoudigweg een anoniem bezoek aan de website .

 

 • Tracking URL's: Deze worden gebruikt om te bepalen vanaf welke verwijzende website de Website wordt geopend.

 

Voor het gebruik van sommige Cookies hebben we uw toestemming nodig. U kunt uw toestemming geven door de cookie-banner te sluiten die wordt weergegeven op de landingspagina van onze website of door de Website buiten de cookie-banner te bekijken en ergens op de Website te klikken. Houd er rekening mee dat wij uw toestemming registreren met behulp van een technische Cookie; dat betekent dat als u Cookies verwijdert die op uw apparaten staan, de Cookie-banner opnieuw zal verschijnen.

 

Als u helemaal geen Cookies ​​of alleen bepaalde Cookies wilt toestaan, raadpleeg dan uw browserinstellingen. U kunt ook op elk moment met uw browserinstellingen uw toestemming voor ons gebruik van Cookies intrekken en Cookies die al zijn ingesteld verwijderen. Houd er rekening mee dat door het verwijderen van onze Cookies of het uitschakelen van toekomstige Cookies u mogelijk geen toegang krijgt tot bepaalde onderdelen of functies van onze Website.

 

Ga voor meer informatie over cookies naar: www.allaboutcookies.org of zie www.youronlinechoices.eu waar u meer informatie vindt over gedraggestuurd adverteren "behavioural advertising" en online privacy.

 

 

Beveiliging

We nemen redelijke maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen als u onze website bezoekt en gebruikt en om die gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Helaas kan geen enkele overdracht van gegevens gegarandeerd 100% veilig zijn. Daarom verstrekt u ons uw gegevens op eigen risico en kunnen we de veiligheid van dergelijke gegevens niet garanderen.

 
 
Overdracht

U begrijpt en erkent dat door deze Website te gebruiken, wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in het Verenigd Koninkrijk.  We dragen persoonsgegevens over naar landen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") aan onze Groepsmaatschappijen en aan derden, waaronder aan landen die andere gegevensbeschermingsnormen hebben dan die welke van toepassing zijn in de EER. De locaties van onze Groepsmaatschappij zijn vermeld in het hoofdstuk 'Onze Groepsmaatschappijen' hieronder. Onze dienstenaanbieders bevinden zich ook op locaties in Australië en Canada.

 

Wanneer dienstenaanbieders persoonsgegevens verwerken in landen die door de Europese Commissie als geschikt worden beschouwd, vertrouwen wij op het besluit van de Europese Commissie om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

 

Voor overdrachten naar Groepsmaatschappijen en dienstenaanbieders buiten de EER gebruiken we standaard contractuele voorwaarden of we vertrouwen op de privacyschildcertificering van een dienstenaanbieder of op de bedrijfsvoorwaarden van een dienstenaanbieder (goedgekeurd door de EU-Autoriteit Persoonsgegevens) die zijn opgesteld om uw persoonsgegevens te beschermen. U heeft het recht om ons te vragen om een kopie van de standaard contractvoorwaarden of een kopie van andere gebruikte methoden (door contact met ons op te nemen als hierna vermeld)

 

 

Bewaring

We bewaren persoonsgegevens die worden gebruikt om u direct marketing te sturen zolang we u rechtmatig kunnen benaderen. Als we u niet langer reden hebben om u te benaderen (bijvoorbeeld omdat u niet akkoord gaat) of als de gegevens die we bijhouden niet langer actueel zijn (bijvoorbeeld het e-mailadres dat we hebben is ongeldig) zullen we de persoonsgegevens die we over u hebben verwijderen uit onze marketingdatabase maar bewaren we enige gegevens in een 'suppressielijst', zodat we uw voorkeuren kunnen beheren voor toekomstig gebruik .

 

Persoonsgegevens die zijn verzameld voor concurrentiedoeleinden, of voor het verwerken van cadeaubonnen, worden regelmatig opgeschoond.

 

 

Wettige basis voor verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens met uw toestemming wanneer u ermee akkoord gaat dat we cookies plaatsen, wanneer u akkoord gaat met het ontvangen van direct marketing of bij andere gelegenheden waar wij u om toestemming vragen, voor het doel dat wij op dat moment toelichten. Wanneer we persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, kan uw toestemming op elk moment worden ingetrokken (zonder af te doen aan de rechtmatigheid van verwerking op basis van de toestemming vóór intrekking).

 

We verwerken uw persoonsgegevens wanneer we wettelijk verplicht zijn dit te doen, waaronder in reactie op verzoeken van overheden of wetshandhavingsinstanties die een onderzoek uitvoeren of gerechtelijke bevelen geven.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om stappen te ondernemen op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst. Dit is in elk geval van toepassing wanneer we u producten of diensten aanbieden of leveren op basis van een overeenkomst, zoals wanneer u een cadeaubon koopt, uw registratie op de Website verwerkt of aan een wedstrijd deelneemt. Als u niet de persoonsgegevens verstrekt die we nodig hebben om de dienst aan te bieden of te leveren, kunnen we u geen diensten leveren of aanbieden.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens ook wanneer dit nodig is voor een rechtmatig belang dat wij of derden nastreven (wanneer deze belangen niet worden geschonden door uw rechten op gegevensbescherming). 

 

 

Uw rechten

U kunt ons om een ​​kopie van uw gegevens vragen en, indien van toepassing, deze te corrigeren, te wissen of over te dragen aan andere organisaties op uw verzoek. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking en, als we om uw toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens, om deze toestemming in te trekken. Als we uw persoonsgegevens verwerken omdat we er een rechtmatig belang bij hebben (zoals hierboven uitgelegd), hebt u ook het recht hiertegen bezwaar te maken. Deze rechten kunnen in sommige situaties beperkt zijn, bijvoorbeeld wanneer we kunnen aantonen dat we een wettelijke verplichting hebben om uw persoonsgegevens te verwerken.

 

We hopen dat we naar tevredenheid antwoord kunnen geven op uw vragen over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Als u echter onopgeloste problemen hebt, heeft u ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt de klacht indienen in de lidstaat waar u woont, op de werkplek of waar een vermeende inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft plaatsgevonden.

 

Om uw privacy en veiligheid te beschermen, zullen wij redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren bij het behandelen van verzoeken.

 

Als u zich bevindt in Frankrijk en u niet telefonisch benaderd wilt worden, kunt u zich aanmelden op de Bloctel-opt-outlijst (voor meer informatie, klik hier). U hebt ook het recht om aan te geven wat er met uw persoonsgegevens moet gebeuren na uw overlijden. 

 

 

Wijzigingen in dit Beleid

We behouden ons het recht voor dit Beleid op enig moment aan te passen. Veranderingen in dit Beleid worden bekendgemaakt op de Website. U dient dit Beleid regelmatig door te nemen.

 

Onze Groepsmaatschappijen

 

Naam van entiteit

Land

Outlet Services Holdco Limited

Jersey

McArthurGlen Management Gesellschaft m.b.H.

Oostenrijk

McArthurGlen Management (België) S.P.R.L

België

McArthurGlen Management Vancouver Limited

Canada

MG-RB Europa SAS

Frankrijk

McArthurGlen Service GmbH

Duitsland

McArthurGlen Management Griekenland Designer Outlet EPE       

Griekenland

MGR Management & Detailhandel Srl

Italië

McArthurGlen Management Spanje SLU

Spanje

MGE-RB (Roermond) Management Co B.V.        

Nederland

MGE-RB (Rosada) Management Co B.V.      

Nederland

McArthurGlen UK Ltd

Verenigd Koninkrijk

 
 
Contact

Als u vragen, opmerkingen of verzoeken hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens of dit beleid, kunt u ons e-mailen op Dataprotection@mcarthurglen.com of per post contact met ons opnemen op: Data Protection Officer, McArthurGlen UK Limited, Nations House, 3rd Floor, 103 Wigmore Street, London, W1U 1WH, United Kingdom.

 

U kunt ook contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming op compliance.officer@mcarthurglen.com.

 
 
WiFi-bijlage Annex

Inleiding

 

Deze bijlage bij het Privacy- en Cookiebeleid ("het Beleid") heeft betrekking op uw gebruik van een WiFi-dienst (de"WiFi-dienst") die wordt geleverd door of namens McArthurGlen UK Limited (waarnaar in deze WiFi-bijlage wordt verwezen als"McArthurGlen","wij","ons"of"onze") in onze locaties wanneer u zich heeft aangemeld voor toegang of toegang hebt gekregen tot de WiFi-dienst. Deze Bijlage beschrijft, in aanvulling op het Beleid, meer gedetailleerd hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken die wij verzamelen en genereren wanneer u de WiFi-dienst gebruikt. 

 

In het kader van deze Bijlage heeft "Groepsmaatschappij" dezelfde betekenis als uiteengezet in het Beleid.

 

Gegevens die we verzamelen

 

Wij verzamelen, ontvangen, bewaren en verwerken de volgende gegevens over u:

 

 • gegevens die u verstrekt bij de registratie voor de WiFi-dienst (bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres en geboortedatum);
 • bijzonderheden over uw apparaat en MAC-adres (zie onder voor meer informatie over MAC-adressen);
 • bijzonderheden over waar en wanneer u verbinding maakt met de WiFi-dienst, inclusief uw locatie en de wifitoegangspunten waar u de WiFi-dienst gebruikt. Deze gegevens worden automatisch door het draadloze toegangspunt verzameld, tenzij uw telefoon/apparaat is uitgeschakeld of wifi op uw telefoon/apparaat is uitgeschakeld; en
 • uw communicatie met ons in verband met de WiFi-dienst.

Wij zullen uw persoonsgegevens van u en van uw gebruik van de WiFi-dienst, van onze wifiaanbieders en van sociale-mediabureaus verzamelen als u zich registreert via een account op sociale media.

 

Een voor het MAC-adres unieke identificatie voor uw apparaat die ons vertelt wat het merk van het apparaat is, bijvoorbeeld Samsung of Apple, maar het vertelt ons niet uw naam of telefoonnummer en het geeft ons geen toegang tot gegevens die op uw apparaat staan.  Als uw wifi op uw mobiele apparaat is ingeschakeld wanneer u een van onze locaties bezoekt (inclusief de parkeerplaats maar niet verder), registreren wij automatisch het MAC-adres van uw apparaat. In het volgende hoofdstuk leggen we uit hoe we MAC-adressen gebruiken.

 

Gebruik van uw gegevens

Naast de doeleinden als beschreven in het Beleid, gebruiken we uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

 • om u de WiFi-dienst te leveren en u in staat te stellen om op een efficiënte manier verbinding te maken met de WiFi-dienst bij uw volgende bezoek;
 • om te reageren op uw vragen, verzoeken om aanvullende informatie, vragen of klachten over de WiFi-dienst;
 • om u informatie over de WiFi-dienst te verstrekken, bijvoorbeeld over wijzigingen in de WiFi-dienst;
 • om onze WiFi-dienst te beveiligen en fraude te voorkomen;
 • voor het bewaken en analyseren van het gebruik van de WiFi-dienst om beveiligingsincidenten of criminaliteit te voorkomen, te onderzoeken en/of te melden;
 • om de naleving van de algemene voorwaarden voor het gebruik van de WiFi-dienst te controleren; en
 • voor onderzoek en analyse van het gebruik van de WiFi-dienst om algemene consumententrends te identificeren, een beter begrip te verkrijgen over klanten, klantgedrag en sociaal gedrag, en ter verbetering van onze producten en diensten. We leveren geaggregeerde statistieken over onze verkopen, klanten, en verkeerspatronen naar derden voor analysedoeleinden, maar deze statistieken bevatten geen gegevens die u waarschijnlijk als persoon kunnen identificeren.

We gebruiken MAC-adressen om uw afstand te bepalen tot de wifisensors die zijn geïnstalleerd op verschillende plaatsen in de locatie die u bezoekt.  We aggregeren deze informatie om rapporten op te stellen over de manier waarop bezoekers zich bewegen door onze locaties.  We gebruiken deze informatie bijvoorbeeld om de indeling van onze locaties te optimaliseren, reclameacties op te zetten, de werkuren van het personeel aan te passen, of het effect van een actie te meten. U kunt op elk moment uw toestemming voor het verzamelen van uw locatiegegevens intrekken op http://optout.mcarthurglen.com. Met uw toestemming gebruiken we uw locatiegegevens om aanbiedingen en speciale aanbiedingen en acties te selecteren en aan u te sturen waar u belangstelling voor zou kunnen hebben tijdens uw bezoek aan een locatie.

 

Uw gegevens delen

Naast de vermeldingen beschreven in het Beleid, maken we persoonsgegevens bekend of verstrekken deze aan externe dienstenaanbieders die namens ons taken uitvoeren met betrekking tot de WiFi-dienst en de doeleinden uiteengezet in deze Bijlage en het Beleid. Derden die analyse- en rapportagediensten aanbieden zijn bijvoorbeeld AM Networks Ltd, 77a Cheap Straat, Sherborne, Dorset, DT9 3BA; Skyfii Group Pty Ltd., Darlinghurst, New Zuid Wales 2010, Australië; en Aislelabs Inc, 210-43 Hanna Ave, Toronto ON, M6K 1X1, Canada.

 

Als u een lijst wilt ontvangen van derden waarmee we persoonsgegevens delen, neem dan contact op met Functionaris voor Gegevensbescherming, McArthurGlen@dataprotectionpeople.com.

 

Overdracht

Zie het hoofdstuk 'Overdracht' in het Beleid.

 

Bewaring

We bewaren informatie die u verstrekt bij registratie voor de WiFi-dienst en uw apparaatgegevens en MAC-adres gedurende twee jaar na verzameling.

 

Wettige basis voor verwerking

We verwerken uw persoonsgegevens wanneer we wettelijk verplicht zijn dit te doen, waaronder in reactie op verzoeken van overheden of wetshandhavingsinstanties die een onderzoek uitvoeren of gerechtelijke bevelen geven.

 

Als u verplicht bent persoonsgegevens te verstrekken, zullen we dit op dat moment duidelijk maken en ook uitleggen wat er zal gebeuren als u de gegevens niet verstrekt.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om stappen te ondernemen op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst (bijvoorbeeld als wij u diensten aanbieden of leveren op basis van een overeenkomst).  Als u niet de persoonsgegevens verstrekt die we nodig hebben om de dienst te bieden of te leveren, kunnen we u geen WiFi-dienst leveren of bieden.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer dit nodig is voor een rechtmatig belang dat wij of derden nastreven (wanneer deze belangen niet minder zwaar wegen dan uw rechten op gegevensbescherming).

 

Als wij persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, kan uw toestemming op elk moment worden ingetrokken.

 

Uw rechten

Zie het hoofdstuk ‘Uw rechten’ van het Beleid.

 

Contact

De contactgegevens van onze Functionaris voor Gegevensbescherming zijn als volgt:

 

Data Protection Officer, McArthurGlen@dataprotectionpeople.com

 

Wijzigingen in dit Beleid

 

We behouden ons het recht voor deze Bijlage op enig moment aan te passen. Wijzigingen in deze Bijlage worden op de Website of op de inlog- of registratie-pagina's van onze WiFi-dienst geplaatst . U dient dit Beleid regelmatig door te nemen.