Privacy- en cookiesbeleid

Bij McArthurGlen nemen we de privacy van uw gegevens serieus. Wij begrijpen dat u door het verstrekken van uw persoonlijke informatie - via onze website, via onze wifi of in onze outletcentra - uw informatie aan ons toevertrouwt.

 

Wij hebben dit beleid ontwikkeld om u volledige transparantie te geven over de informatie die wij van u verzamelen, waarom wij die verzamelen en hoe wij die gebruiken.  Wij moeten er ook voor zorgen dat u weet welke rechten u hebt op uw persoonsgegevens, waaronder uw recht op toegang tot die gegevens, hoe u ze kunt corrigeren en, indien nodig, hoe u ze kunt wissen.

 

Gelieve er nota van te nemen dat er aanvullende informatie te vinden onder het punt Specifieke informatie over rechtsgebieden aan het einde van dit Beleid. Indien u afkomstig bent uit een van de onder dat punt genoemde rechtsgebieden, dan heeft alle informatie met betrekking tot uw rechtsgebied onder dat punt voorrang op alle tegenstrijdige informatie in de andere delen van dit Beleid. Als u zich in de EER bevindt, is de AVG van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u zich in het Verenigd Koninkrijk bevindt, is de AVG in het Verenigd Koninkrijk van toepassing op uw persoonsgegevens.

 

Als u meer wilt weten over de gegevens die wij bewaren, inclusief uw rechten, klik dan op de onderstaande onderdelen:  

Beleidsinleiding

 

Deze website ("Site") wordt beheerd en geëxploiteerd door McArthurGlen UK Limited (in dit Privacybeleid aangeduid als"McArthurGlen","wij","ons" of"onze").

 

McArthurGlen ontwikkelt en beheert designer outletcentra in het Verenigd Koninkrijk, Europa en Canada.  Wij werken samen met onze andere bedrijven van de Groep om diensten in deze centra te verlenen en om uw ervaring in deze centra en op deze Site te vergemakkelijken en te verbeteren.

 

Dit Privacybeleid ("Beleid") legt uit welke persoonlijke informatie wij en onze groepsmaatschappijen over u verzamelen en registreren en wat wij met die informatie doen, ook wanneer u deze Site bezoekt. Het bevat een beschrijving van uw rechten inzake gegevensbescherming, waaronder uw recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen die wij uitvoeren. Dit Beleid legt ook uit welke persoonlijke informatie wij verzamelen en registreren op onze computers en apparaten in centra en in bepaalde gevallen offline, en wat wij met die informatie doen. De bijlage bij dit Beleid bevat aanvullende informatie die specifiek betrekking heeft op de persoonlijke informatie die wij verzamelen en registreren wanneer u gebruikmaakt van wifi dat door ons en via onze groepsmaatschappijen wordt aangeboden ("Wifibijlage").  Lees dit Beleid zorgvuldig door.

 

Voor de toepassing van dit Beleid zijn: Verwijzingen in dit Beleid naar "u" of "uw" zijn verwijzingen naar personen wier Persoonsgegevens door ons worden verwerkt, met inbegrip van iedereen die onze Site gebruikt, onze Centres bezoekt, zich inschrijft voor onze diensten of de door ons geleverde wifi gebruikt. "Groepsmaatschappij" betekent onze moedermaatschappij en alle dochterondernemingen van onze moedermaatschappij, waaronder wijzelf. Dit omvat onze dochterondernemingen die op al onze locaties actief zijn. Een lijst van deze Groepsmaatschappijen en hun locaties staat aan het einde van dit Beleid. Wij kunnen deze lijst van tijd tot tijd wijzigen. "Eigenaar van een Centre" betekent een eigenaar van een van de designer outletcentra die wij beheren ("Centre").

 

Voor de toepassing van dit Beleid is de beheerder van de persoonsgegevens McArthurGlen UK Limited, en onze contactgegevens staan aan het einde van dit Beleid.

 

Voor kinderen en ouders

Wij verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 16 jaar. Verstrek ons geen persoonlijke informatie als u jonger bent dan 16 jaar, en meld u niet aan voor technologische diensten in onze centra, waaronder wifi.

De informatie die wij verzamelen

Wij verzamelen, ontvangen, bewaren en verwerken de volgende informatie over u:

 

 • informatie die u verstrekt via de Site of onze mobiele apps, inclusief de McArthurGlen Club app ("apps"), met inbegrip van informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert bij of gebruikmaakt van de Site of apps (bv. naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, voorkeurcentrum, interesses en geboortedatum), lid wordt van onze Privilege Club (onze exclusieve club waar u zich kunt aanmelden om op de hoogte te blijven van ons laatste nieuws, evenementen en aanbiedingen) of de vervanger voor Privilege Club, bekend als McArthurGlen Club, een cadeaubon koopt, een parkeerplaats reserveert, meedoet aan wedstrijden of enquêtes invult, deelneemt aan een wedstrijd of promotie, of deelneemt aan of opmerkingen plaatst op onze socialmediasites;
 • informatie die u ons verstrekt om u te abonneren op direct marketing;
 • informatie over uw computer of mobiele apparaat en over uw bezoeken aan en gebruik van deze Site of onze apps, zoals Internet Protocol (IP)-adressen, geolocatie, datum en tijd waarop u de Site of apps hebt bezocht, het type internetbrowser en computerbesturingssysteem, verwijzingsbron, duur van het bezoek, bekeken pagina's en navigatiepaden van de website of app;
 • informatie met betrekking tot aankopen die u doet via onze Site of apps (bijvoorbeeld cadeaubonnen) of andere transacties die u aangaat via onze Site of apps (met inbegrip van uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, kaartgegevens en transactiegeschiedenis);
 • informatie die u ons verstrekt met het oog op Click and Reserve via onze Site;
 • informatie in of met betrekking tot communicatie die u naar ons stuurt of via onze Site of apps verstuurt (met inbegrip van de inhoud van de communicatie en metagegevens die aan de communicatie zijn gekoppeld);
 • informatie die wij verkrijgen van particuliere socialemediabedrijven (zie ook Social Media hieronder), ook van buiten de Europese Unie, over uw interesses en voorkeuren;
 • informatie zoals uiteengezet in het gedeelte "Cookies en soortgelijke technologieën" hieronder;
 • informatie verzameld via transacties of interacties offline of op computers of apparaten in onze centra, waaronder informatie die u verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor onze Privilege Club of de vervanger van de Privilege Club, bekend als de McArthurGlen Club, bij de aankoop van cadeaubonnen, bij het invullen van enquêtes, bij deelname aan wedstrijden en bij het gebruik van computers en apparaten in onze centra;
 • informatie over welke merken u hebt bezocht als u een van onze apps gebruikt om een QR-code in de winkel te scannen of als u bent aangemeld bij McArthurGlen Club wanneer u dat doet;
 • informatie verzameld door onze systemen tijdens uw bezoeken aan onze centra, zoals camerabeelden, geluidsopnamen, videobeelden van door het lichaam gedragen camera's en/of gegevens van automatische nummerplaatherkenning (ANPR);
 • informatie over welke e-mails u van ons opent;
 • informatie over uw postcode wanneer u zich bij ons inschrijft (bv. voor McArthurGlen Club), zodat wij weten hoe ver u naar onze centra reist en hoe waarschijnlijk het is dat u een bepaald Centre bezoekt; en
 • informatie beschreven in de Wifibijlage.

 

Wij proberen geen speciale categorieën van persoonsgegevens over u te verzamelen, noch gegevens met betrekking tot strafbare feiten of veroordelingen. Gegevens van bijzondere categorieën omvatten persoonsgegevens betreffende gezondheid, ras of etnische afkomst, religieuze of politieke overtuigingen, politieke opvattingen, seksleven of seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakbond en biometrische gegevens om u op unieke wijze te kunnen identificeren. Het is echter mogelijk dat wij bij gelegenheid speciale categorieën van persoonsgegevens over u verwerken, wanneer u deze uitdrukkelijk verstrekt of wanneer dit wordt afgeleid uit gegevens die u ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u deze gegevens opneemt in het persoonlijke bericht dat u schrijft bij de aankoop van een cadeaubon. Verstrek ons geen informatie van een speciale categorie, zoals informatie met betrekking tot gezondheid, ras, etniciteit of religie. 

 

Wij kunnen geaggregeerde gegevens, zoals statistische gegevens, verzamelen, gebruiken en delen voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonsgegevens, maar onthullen uw identiteit niet. Wij kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke Site-functie. 

Gebruik van uw informatie

 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de in de onderstaande tabel vermelde doeleinden. In deze tabel wordt uitsluitend ten aanzien van Canada elke verwijzing naar "onze legitieme belangen" vervangen door "redelijke en legitieme doeleinden zoals toegestaan door de wet".

 

Doel

Rechtsgrondslag

om onze site en apps, zaken en de centra te beheren;

Onze legitieme belangen

om uw gebruik mogelijk te maken van de producten en diensten die beschikbaar zijn op onze Site en apps of die anderszins offline of op onze computers en apparaten in het centrum beschikbaar worden gesteld;

Onze legitieme belangen

om onze Privilege Club aan te bieden en te beheren of de vervanger van de Privilege Club, bekend als McArthurGlen Club, met inbegrip van het personaliseren en verbeteren van de service die u via deze programma's ontvangt (bv. verjaardagsaanbiedingen, promoties in uw plaatselijke Centre);

Onze legitieme belangen en de uitvoering van een contract

om reclamecampagnes, wedstrijden of aanbiedingen te beheren en uit te voeren;

Toestemming en onze legitieme belangen

om orders te bevestigen en orders uit te voeren die op onze Site of apps zijn geplaatst;

Uitvoering van een contract

om uw vragen of verzoeken om aanvullende informatie te beantwoorden en met u te communiceren over de Site of apps en de Centra;

Onze legitieme belangen

om u informatie te verstrekken waarom u specifiek hebt verzocht of waarvan wij hebben gevraagd of u die wilt ontvangen;

Onze legitieme belangen en de uitvoering van een contract

voor intern onderzoek en analyse, zodat we kunnen zien hoe onze Site, apps en de producten en diensten van de Centra en/of onze Groepsmaatschappijen worden gebruikt, begrijpen hoe we onze Site of apps en de producten en diensten van de Centra en/of onze Groepsmaatschappijen kunnen verbeteren en onze marketingstrategieën en die van onze Groepsmaatschappijen kunnen bepalen;

Onze legitieme belangen

om vragen en klachten van of over u met betrekking tot ons, onze Site of apps en de Centra te behandelen;

Onze legitieme belangen

om onze Site, apps en systemen veilig te houden en fraude te voorkomen;

Onze legitieme belangen en het voldoen aan een wettelijke verplichting

in voorkomend geval, om te voldoen aan de wettelijke, regelgevende en nalevingsvereisten;

Naleving van een wettelijke verplichting

in voorkomend geval, voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;

Onze legitieme belangen en het voldoen aan een wettelijke verplichting

om taken uit te voeren of doelstellingen te verwezenlijken in onze legitieme commerciële belangen

Onze legitieme belangen

het gebruik van een account te controleren en te analyseren om veiligheidsincidenten of misdrijven te voorkomen, te onderzoeken en/of te rapporteren;

Onze legitieme belangen en het voldoen aan een wettelijke verplichting

de naleving van de voorwaarden voor het gebruik van onze site, apps en computers en apparaten in het centrum te controleren;

Onze legitieme belangen

om de rechten, eigendom of veiligheid van ons (met inbegrip van onze werknemers en aannemers), de bedrijven van de Groep, onze klanten, de Eigenaars van het Centre of anderen te beschermen, met inbegrip van het voorkomen en opsporen van misdaden;

Onze legitieme belangen en het voldoen aan een wettelijke verplichting

om uw interesses en voorkeuren te begrijpen, zodat we de inhoud, aanbiedingen en promoties die we op onze Site of apps weergeven beter kunnen afstemmen op uw interesses en voorkeuren - zie ook ons Cookiebeleid;

Toestemming en onze legitieme belangen

om de kenmerken van ons klantenbestand te begrijpen en te identificeren voor inzicht (ook uit sociale media) en om onze reclame beter te richten, ook wel "profilering" genoemd, (bijvoorbeeld het bereiken van een vergelijkbare demografische groep op sociale media);

Toestemming en onze legitieme belangen

om klanttevredenheidsonderzoeken naar u te sturen; en

Toestemming en onze legitieme belangen

voor de in de Wifibijlage beschreven doeleinden.

Zie de tabel in de Wifibijlage voor de relevante rechtsgrondslagen

 

Wij zullen u ook van tijd tot tijd per e-mail/telefoon/sms/post informeren over andere producten en/of diensten die wij aanbieden en waarvan wij menen dat ze voor u van belang kunnen zijn, indien dit door de toepasselijke wetgeving is toegestaan (waarvoor wij mogelijk uw toestemming nodig hebben). Naast het afmelden binnen de communicatie, kunt u ons te allen tijde een e-mail sturen naar dataprotection@mcarthurglen.com om aan te geven dat u geen berichten over direct marketing van ons wilt ontvangen.

 

Wij kunnen informatie die wij over u verzamelen via transacties of interacties offline of op onze terminals in het centrum of onze communicatie per e-mail en sms combineren met het klantprofiel dat wij over u hebben om onze latere communicatie en communicatiekanalen beter af te stemmen op uw interesses en voorkeuren en u een betere klantervaring te bieden.

Sociale media

We gebruiken ook persoonlijke informatie die we verkrijgen van online socialmediasites zoals Facebook, Instagram, Twitter, YouTube en TripAdvisor voor ons onderzoek en analyses (en dat van bedrijven). Waar nodig, en in overeenstemming met hun eigen beleid, kunnen wij informatie van deze sites matchen om de ervaring van onze klanten beter te begrijpen en te verbeteren. Dit omvat berichten of andere informatie die openbaar is gemaakt of aan ons beschikbaar is gesteld wanneer u hashtags of tags gebruikt die betrekking hebben op ons, onze Groepsmaatschappijen, ons bedrijf, de Eigenaren van een Centre, de Centres en onze branche. Informatie van deze sites kan informatie bevatten die buiten de Europese Unie wordt bewaard.

Delen van informatie

Wij maken persoonlijke informatie als volgt bekend of geven deze door aan andere partijen:

 

 • aan elke Groepsonderneming voor de doeleinden die in dit Beleid worden vermeld, met inbegrip van de hierboven vermelde toepassingen (een lijst van onze Groepsondernemingen en hun locaties vindt u aan het einde van dit Beleid);
 • aan externe dienstverleners die namens ons functies uitvoeren in verband met de Site en apps of onze Centra en voor de doeleinden die in dit Beleid worden uiteengezet (bijvoorbeeld hosting van de website, aanbieders van analyses van sociale media, aanbieders van marketing-e-mails, gegevensanalisten en websiteontwikkelaars);
 • aan merkpartners (winkels) om Click and Reserve-orders uit te voeren;
 • mediabureaus en hun reclamepartners om gerichte marketingcampagnes te voeren zoals hierboven beschreven;
 • als wij verplicht zijn uw persoonlijke informatie bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • om onze algemene voorwaarden of andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen of om de rechten, eigendom of veiligheid van McArthurGlen, de Groepsmaatschappijen, onze klanten of anderen te beschermen;
 • aan overheidsinstanties, en aan andere derden wanneer zij daartoe worden gedwongen door overheids- en wetshandhavingsinstanties of anderszins zoals vereist of toegestaan door de wet, met inbegrip van maar niet beperkt tot in antwoord op gerechtelijke bevelen en dagvaardingen. Wij maken ook gebruikersinformatie bekend wanneer wij redenen hebben om aan te nemen dat iemand onze rechten of eigendom, andere gebruikers van onze site, of iemand anders die schade zou kunnen ondervinden van dergelijke activiteiten, schade berokkent. Bovendien werken wij samen met wetshandhavingsinstanties en andere derden om wetten, intellectuele eigendomsrechten en andere rechten af te dwingen;
 • aan verkopers of kopers als onderdeel van een verkoop of fusie van ons bedrijf of onze activa;
 • in overeenstemming met en voor zover toegestaan door de AVG, aan een toepasselijke Eigenaar van een Centre of een van zijn Groepsmaatschappijen of aan kopers als onderdeel van een verkoop of fusie van een Eigenaar van een Centre of een Centre.  Bovendien, als wij of een van onze Groepsmaatschappijen de rol als manager van een designer outletcentre beëindigen, moeten wij uw persoonsgegevens doorgeven aan de Eigenaar van het Centre of de vervangende manager om de continuïteit van onze producten en diensten, of die van onze relevante Groepsmaatschappij, te waarborgen; en
 • zoals beschreven in de Wifibijlage.

 

Daarnaast delen wij, met uw toestemming indien wettelijk vereist, uw persoonsgegevens met zorgvuldig geselecteerde derden, zodat zij u informatie kunnen sturen over speciale promoties en aanbiedingen.

 

Om uw winkelervaring te verbeteren, kan onze Site links naar andere websites bevatten. Die websites hebben hun eigen privacybeleid dat u wellicht wilt bekijken. Wij hebben geen controle over of verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking door deze gelinkte websites.

Wij delen ook informatie over bezoekers van deze Site en onze apps in anonieme of geaggregeerde vorm met derden, waaronder adverteerders, zakenpartners en sponsors, om inzicht te krijgen in trends en patronen van klanten en om onze zakelijke relaties te beheren en te verbeteren.

 

Wij eisen van alle externe dienstverleners dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen, met inachtneming van minimumnormen inzake vertrouwelijkheid. Wij staan onze externe dienstverleners die uw persoonsgegevens namens ons verwerken (gegevensverwerkers) niet toe uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken en staan hen alleen toe uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

 

Als u een lijst wilt van de derden met wie wij persoonlijke informatie delen, neem dan contact op met dataprotection@mcarthurglen.com.

Beveiliging van uw informatie

Wij nemen redelijke maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen wanneer u de Site en onze apps bezoekt en gebruikt en om dergelijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Bovendien beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens tot werknemers, agenten, aannemers en andere derden die deze gegevens nodig hebben. Zij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van ons en zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Helaas kan niet worden gegarandeerd dat gegevensoverdracht 100% veilig is en wij raden u aan redelijke voorzorgsmaatregelen te treffen, bijvoorbeeld wanneer u openbare wifinetwerken gebruikt om gegevens te verzenden.

Overdracht van uw informatie

U begrijpt en erkent dat wij door het gebruik van deze Site en onze apps persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in het Verenigd Koninkrijk, in de Europese Economische Ruimte ("EER") en in Canada.  Wij geven persoonsgegevens door aan landen buiten het VK en de EER aan onze Groepsmaatschappijen en aan derden, ook aan landen die andere gegevensbeschermingsnormen hebben dan die welke in de EER gelden. De locaties van onze Groepsmaatschappijen worden uiteengezet in het gedeelte "Onze Groepsmaatschappijen" hieronder. Tot onze dienstverleners behoren locaties in Australië en Canada.

 

Wanneer dienstverleners uw persoonsgegevens verwerken in landen die (of als de dienstverleners zelf) door de Europese Commissie of het VK (afhankelijk van welke relevant is) als adequaat worden beschouwd, vertrouwen wij op het besluit van de Europese Commissie of het VK om uw persoonsgegevens te beschermen.

 

Voor overdrachten naar Groepsmaatschappijen en dienstverleners buiten de EER of het VK waar geen besluit inzake adequaatheid van toepassing is, gebruiken wij standaardcontractbepalingen van de EU, standaardcontractbepalingen van het VK of vertrouwen wij op (door de gegevensbeschermingsautoriteit goedgekeurde) bedrijfsregels die van kracht zijn om uw persoonsgegevens te beschermen. U hebt het recht om ons een kopie van de standaardcontractbepalingen of een kopie van de andere gebruikte methoden te vragen (door contact met ons op te nemen zoals hieronder uiteengezet).

Retentie van uw gegevens

Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld (inclusief voor zover toegestaan of vereist door de wet). Zo wordt de persoonlijke informatie die wordt gebruikt om u direct marketing te sturen, bewaard zolang wij u rechtmatig kunnen benaderen. Wanneer wij niet langer redenen hebben om u te benaderen (bv. omdat u zich afmeldt) of wanneer de gegevens die wij bewaren niet langer up-to-date zijn (bv. omdat het e-mailadres dat wij bewaren ongeldig is), of wanneer dit anderszins wettelijk vereist is, verwijderen wij de persoonsgegevens die wij over u bewaren uit onze marketinggegevensbank, maar bewaren wij bepaalde gegevens op een 'suppressielijst', zodat wij uw voorkeuren in de toekomst kunnen beheren.

 

Persoonlijke informatie die wordt verzameld voor onze wedstrijden of prijstrekkingen, of voor de verwerking van cadeaubonnen, worden gewist wanneer ze niet langer nodig zijn.

 

In het algemeen bewaren wij uw persoonsgegevens alleen zolang het oorspronkelijke doel waarvoor die persoonsgegevens zijn verzameld nog van toepassing is, hoewel wij ze langer kunnen bewaren als dat nodig is om juridische redenen, zoals het bewaren van gegevens om eventuele geschillen te behandelen of om wettelijke redenen zoals belasting- en boekhoudkundige doeleinden. Voor meer informatie over specifieke retentieperiodes met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met dataprotection@mcarthurglen.com.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens

De onderstaande informatie is een aanvulling op de tabel in het hoofdstuk Gebruik van uw informatie. Wij verwerken uw persoonlijke informatie met uw toestemming wanneer u ermee instemt dat wij bepaalde soorten Cookies mogen plaatsen, wanneer u instemt met het ontvangen van direct marketing of bij andere gelegenheden waarbij wij u om toestemming vragen, voor het doel dat wij dan uitleggen. Wanneer wij persoonlijke informatie verwerken op basis van toestemming, kan uw toestemming te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken).


 

Wij verwerken uw persoonlijke informatie wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, onder meer in antwoord op verzoeken van overheids- of wetshandhavingsinstanties die een onderzoek instellen of gerechtelijke bevelen.

 

Wij verwerken uw persoonlijke informatie wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een contract. Dit geldt in alle gevallen waarin wij producten en diensten aan u leveren op grond van een contract, zoals wanneer u zich hebt ingeschreven voor de Privilege Club of de vervanging daarvan, bekend als McArthurGlen Club, of wanneer u een cadeaubon koopt, uw registratie op de site verwerkt of meedoet aan een wedstrijd. Als u niet de persoonlijke informatie verstrekt die wij nodig hebben om de dienst te verlenen of te leveren, kunnen wij geen diensten aan u verlenen of leveren.

 

Wij verwerken uw persoonlijke informatie ook wanneer dit noodzakelijk is voor een legitiem belang van ons of van een derde (wanneer deze belangen niet zwaarder wegen dan uw rechten inzake gegevensbescherming). Deze legitieme belangen omvatten de administratie en het beheer van ons bedrijf, marketing aan huidige en potentiële klanten, dienstverlening aan onze bestaande klanten en verbetering van onze diensten aan huidige en potentiële klanten.

Uw rechten

U kunt ons vragen om een kopie van uw informatie en, indien van toepassing, om deze te corrigeren, te wissen of op uw verzoek over te dragen aan andere organisaties. U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen en, wanneer wij uw toestemming hebben gevraagd om uw persoonlijke informatie te verwerken, deze toestemming in te trekken. Wanneer u uw toestemming intrekt, doet dit geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvond vóór de intrekking van uw toestemming.

In sommige situaties hebt u het recht om de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken te beperken. Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken omdat wij daar een legitiem belang bij hebben (zoals hierboven uitgelegd), hebt u ook het recht om daartegen bezwaar te maken. Deze rechten kunnen in sommige situaties worden beperkt - bijvoorbeeld wanneer wij kunnen aantonen dat wij een wettelijke verplichting hebben om uw persoonlijke informatie.

 

Wij hopen dat wij uw vragen over de manier waarop wij uw persoonlijke informatie verwerken, kunnen beantwoorden. Als u echter onopgeloste problemen hebt, hebt u ook het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten. De gegevensbeschermingsautoriteiten in de rechtsgebieden waarin wij actief zijn, zijn hieronder opgesomd. U kunt de klacht indienen in het land waar u woont, waar u werkt of waar een vermeende inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft plaatsgevonden.

 

Land

Gegevensbeschermingsautoriteit

Oostenrijk

De Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit

Canada

Office of the Information and Privacy Commissioner for B.C.

Frankrijk

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés

Duitsland

Datenschutzbehörde

Italië

Garante per la Protezione dei Dati Personali (AVG)

Spanje

Agencia Española de Protección de Datos

Nederland

De Autoriteit Persoonsgegevens

Verenigd Koninkrijk

The Information Commissioner's Office

 

 

Indien u een e-mail van de Site ontvangt en u wenst dergelijke communicatie in de toekomst niet meer te ontvangen, kunt u zich afmelden (opt-out) door de instructies in de e-mail te volgen of een e-mail te sturen naar dataprotection@mcarthurglen.com. Wij zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om uw opt-outverzoeken onmiddellijk uit te voeren, maar u kunt nog steeds communicatie van ons ontvangen die al aan de gang was voordat wij uw verzoek verwerkten en onze systemen bijwerkten.

 

Om uw privacy en veiligheid te beschermen zullen wij redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren wanneer wij verzoeken behandelen.

Wijzigingen in dit beleid

Wij behouden ons het recht voor dit Beleid te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen in dit Beleid zullen op de Site worden geplaatst en wij zullen u per e-mail op de hoogte brengen van updates als wij uw e-mailadres hebben. Wij raden u aan dit Beleid regelmatig door te nemen.

Onze Groepsmaatschappijen

Naam van de entiteit

Land

Outlet Services Holdco Limited

Jersey

McArthurGlen Management Gesellschaft m.b.H.

Oostenrijk

McArthurGlen Management Vancouver Limited

Canada

MG-RB Europe SAS

Frankrijk

McArthurGlen Service GmbH

Duitsland

McArthurGlen Management Greece Designer Outlet EPE       

Griekenland

MGR Management & Retail Srl

Italië

McArthurGlen Management Spain SLU

Spanje

MGE-RB (Roermond) Management Co B.V.        

Nederland

MGE-RB (Rosada) Management Co B.V.      

Nederland

McArthurGlen UK Ltd

Verenigd KoninkrijkContactgegevens

Als u vragen, opmerkingen of verzoeken hebt met betrekking tot uw persoonlijke informatie of dit Beleid, kunt u een e-mail sturen naar dataprotection@mcarthurglen.com of neem per post contact met ons op via: Data Protection Officer, McArthurGlen UK Limited, Nations House, 3rd Floor, 103 Wigmore Street, Londen, W1U 1WH, Verenigd Koninkrijk.

Wifibijlage

Inleiding

 

Deze Bijlage bij het Privacybeleid ("Beleid") heeft betrekking op uw gebruik van een Wifiservice (de "Wifiservice") die wordt geleverd door of namens McArthurGlen UK Limited (in deze Wifibijlage aangeduid als "McArthurGlen", "wij", "ons" of "onze") vanuit onze locaties wanneer u toegang tot de Wifiservice heeft aangevraagd of deze heeft bezocht. In deze Bijlage wordt, in aanvulling op het Beleid, in meer detail uitgelegd hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken die wij verzamelen en genereren wanneer u de Wifiservice gebruikt. 

Voor de toepassing van deze Bijlage heeft "Groepsmaatschappij" dezelfde betekenis als in het Beleid.

 

Informatie die wij verzamelen

 

Wij verzamelen, ontvangen, bewaren en verwerken de volgende informatie over u:

 • informatie die u verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor de Wifiservice (bv. naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres en geboortedatum);
 • uw apparaatgegevens en MAC-adres (zie hieronder voor meer informatie over MAC-adressen);
 • informaties over wanneer en waar u verbinding maakt met de Wifiservice, inclusief de locatie en het (de) Wifitoegangspunt(en) waar u de Wifiservice gebruikt. Deze gegevens worden automatisch verzameld door het draadloze toegangspunt, tenzij uw telefoon/apparaat is uitgeschakeld of u wifi op uw telefoon/apparaat hebt uitgeschakeld; en
 • uw communicatie met ons in verband met de Wifiservice.

Wij verzamelen uw persoonlijke informatie van u en uit uw gebruik van de Wifiservice, van onze Wifiproviders en van aanbieders van sociale media als u zich registreert met een account voor sociale media.

 

Een uniek MAC-adres voor uw apparaat dat ons vertelt welk merk een apparaat heeft, bv. Samsung of Apple, maar het vertelt ons niet uw naam of telefoonnummer en geeft ons geen toegang tot gegevens op uw apparaat.  Als uw Wifi-instellingen op uw mobiele apparaat zijn ingeschakeld wanneer u een van onze locaties bezoekt (inclusief de parkeerplaats maar niet verder) dan verzamelen wij automatisch het MAC-adres van uw apparaat. In het volgende deel wordt uitgelegd hoe we MAC-adressen gebruiken.

 

Gebruik van uw informatie

 

Naast de in het Beleid beschreven doeleinden, gebruiken wij uw persoonlijke informatie met betrekking tot Wifi voor de in de onderstaande tabel vermelde doeleinden. In deze tabel wordt uitsluitend ten aanzien van Canada elke verwijzing naar "onze legitieme belangen" vervangen door "redelijke en legitieme doeleinden zoals toegestaan door de wet".

 

 

 

Doel

Rechtsgrondslag

om de Wifiservice aan u te leveren en om u in staat te stellen bij uw volgende bezoeken op efficiënte wijze verbinding te maken met de Wifiservice;

Onze legitieme belangen en de uitvoering van een contract

om te reageren op uw vragen, verzoeken om aanvullende informatie, vragen of klachten over de Wifiservice;

Onze legitieme belangen

om u informatie over de Wifiservice te verstrekken, met inbegrip van wijzigingen in de Wifiservice;

Onze legitieme belangen

om onze Wifiservice veilig te houden en fraude te voorkomen;

Onze legitieme belangen en het voldoen aan een wettelijke verplichting

om het gebruik van de Wifiservices te controleren en te analyseren om veiligheidsincidenten of misdrijven te voorkomen, te onderzoeken en/of te rapporteren;

Onze legitieme belangen en het voldoen aan een wettelijke verplichting

om de naleving van de voorwaarden voor het gebruik van de Wifiservice te controleren; en

Onze legitieme belangen

voor onderzoek en analyse van het gebruik van de Wifiservice om algemene consumententrends vast te stellen, een beter inzicht te krijgen in het gedrag van klanten, consumenten en de samenleving en om onze producten en diensten te verbeteren. Wij verstrekken samengevoegde statistieken over onze verkopen, klanten en verkeerspatronen aan derden voor analysedoeleinden, maar deze statistieken zullen geen informatie bevatten die u als individu kan identificeren.

Onze legitieme belangen

 

 

Wij gebruiken MAC-adressen om uw afstand te bepalen tot Wifisensoren op de locatie die u bezoekt.  Wij voegen deze informatie samen om rapporten op te stellen over de bewegingen van bezoekers op onze locaties.  Wij gebruiken deze informatie bijvoorbeeld om de inrichting van onze locaties te optimaliseren, marketingacties te ontwerpen, de personeelsuren te wijzigen of het effect van een campagne te meten. U kunt zich op elk moment afmelden voor het verzamelen van uw locatiegegevens door naar http://optout.mcarthurglen.com te gaan. Met uw toestemming gebruiken wij uw locatiegegevens voor het selecteren en verzenden van marketingaanbiedingen en waarschuwingen die u zouden kunnen interesseren tijdens uw bezoek aan een locatie.

 

 

 

 

Uw informatie delen

 

Naast de in het Beleid beschreven openbaarmakingen, maken wij persoonlijke informatie bekend of dragen wij deze over aan externe dienstverleners die namens ons functies uitvoeren in verband met de Wifiservices en de in deze Bijlage en het Beleid uiteengezette doeleinden. Externe aanbieders van analyse- en rapportagediensten zijn onder meer AM Networks Ltd, 77a Cheap Street, Sherborne, Dorset, DT9 3BA; Skyfii Group Pty Ltd, Darlinghurst, New South Wales 2010, Australië; en Aislelabs Inc, 210-43 Hanna Ave, Toronto ON, M6K 1X1, Canada.

 

Als u een lijst wilt van de derden met wie wij persoonlijke informatie delen, neem dan contact op met dataprotection@mcarthurglen.com.

 

Overdrachten

 

Zie het gedeelte "Overdrachten" van het Beleid.

 

Retentie

 

Wij bewaren de informatie die u verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor de Wifiservice en uw apparaatgegevens en MAC-adres gedurende twee jaar na verzameling, tenzij anders vermeld in Specifieke informatie over rechtsgebieden.

 

Rechtsgrondslag voor verwerking

 

Deze informatie sluit aan bij het gedeelte Gebruik van uw gegevens in deze Wifibijlage. Wij verwerken uw persoonlijke informatie wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, onder meer in antwoord op verzoeken van overheids- of wetshandhavingsinstanties die een onderzoek instellen of gerechtelijke bevelen.

 

Als u verplicht bent persoonlijke informatie te verstrekken, zullen wij dit op dat moment duidelijk maken en ook uitleggen wat er gebeurt als u de informatie niet verstrekt.

 

Wij verwerken uw persoonlijke informatie wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract (bijvoorbeeld wanneer wij diensten aan u verlenen of op grond van een contract leveren). Als u niet de persoonlijke informatie verstrekt die wij nodig hebben om de Wifiservices te leveren, kunnen wij u geen Wifiservices leveren.

 

Wij verwerken uw persoonlijke informatie wanneer dit noodzakelijk is voor een legitiem belang van ons of van een derde (wanneer deze belangen niet zwaarder wegen dan uw rechten inzake gegevensbescherming). Deze legitieme belangen omvatten de administratie en het beheer van ons bedrijf, marketing aan huidige en potentiële klanten, dienstverlening aan onze bestaande klanten en verbetering van onze diensten aan huidige en potentiële klanten.

 

Wanneer wij persoonlijke informatie verwerken op basis van toestemming, kan uw toestemming te allen tijde worden ingetrokken. Wanneer u uw toestemming intrekt, doet dit geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvond vóór de intrekking van uw toestemming.

 

Uw rechten

 

Zie het gedeelte "Uw rechten" van het Beleid.

 

 

Contact

 

Onze Functionaris voor gegevensbescherming kan worden gecontacteerd via dataprotection@mcarthurglen.com.

 

Wijzigingen in dit beleid

 

Wij behouden ons het recht voor deze Bijlage te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen in deze Bijlage worden op de Site of op de aanmeldings- of registratiepagina's van de Wifiservice geplaatst, en wij sturen u een e-mail met updates als wij over uw e-mailadres beschikken. Wij raden u aan dit Beleid regelmatig door te nemen.

Specifieke informatie over rechtsgebieden

 

Specifieke informatie voor Frankrijk

 

 • Wij bewaren uw persoonsgegevens niet op een onbepaalde "suppressielijst".
 • Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan 3 jaar na de datum van onze laatste interactie.
 • Als u niet telefonisch gecontacteerd wenst te worden, kunt u zich inschrijven op de opt-outlijst Bloctel (voor meer informatie, klik hier). U hebt ook het recht om instructies vast te leggen voor het beheer van uw persoonlijke informatie na uw overlijden. 
 • Wij bewaren de informatie die u verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor de Wifiservice en uw apparaatgegevens en MAC-adres gedurende twee jaar na verzameling.

 

Specifieke informatie voor Duitsland

 

 • Wanneer u toestemming hebt verleend, gebruiken wij ook persoonlijke informatie die we verkrijgen van online socialmediasites zoals Facebook, Instagram, Twitter, YouTube en TripAdvisor voor ons onderzoek en analyses (en dat van bedrijven). Waar nodig, en in overeenstemming met hun eigen beleid, kunnen wij informatie van deze sites matchen om de ervaring van onze klanten beter te begrijpen en te verbeteren. Dit omvat berichten of andere informatie die openbaar is gemaakt of aan ons beschikbaar is gesteld wanneer u hashtags of tags gebruikt die betrekking hebben op ons, onze Groepsmaatschappijen, ons bedrijf, de Eigenaren van een Centre, de Centres en onze branche. Informatie van deze sites kan informatie bevatten die buiten de Europese Unie wordt bewaard.

 

Specifieke informatie voor Nederland

 

 • Voor zover wij uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden verwerken, zullen wij uw toestemming verzamelen en daarop vertrouwen als rechtsgrondslag.
 • Wanneer wij persoonsgegevens en een MAC-adres verzamelen om uw locatie te traceren via onze Wifisensoren, zullen wij uw toestemming verzamelen en daarop vertrouwen als rechtsgrondslag.
 • Wij bewaren uw persoonlijke gegevens en het MAC-adres dat wordt gebruikt om uw locatie te traceren maximaal 24 uur vanaf het laatste punt waarop uw apparaat verbinding heeft gemaakt met ons Wifinetwerk.

 

 

Specifieke informatie voor Spanje

 • Als u niet telefonisch gecontacteerd wenst te worden, kunt u zich inschrijven op de opt-outlijst Lista Robinson (voor meer informatie, klik hier). Als u geregistreerd bent, sturen wij u geen marketingcommunicatie, tenzij u toestemming hebt gegeven om marketingcommunicatie te ontvangen.

 

Specifieke informatie voor Italië

 

 • Voor overdrachten naar Groepsmaatschappijen en dienstverleners buiten de EER of het VK waar geen adequaat besluit van kracht is, gebruiken wij de standaardcontractbepalingen van de EU om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Als aan geen van deze criteria wordt voldaan, kan MG nog steeds Persoonsgegevens buiten de EER overdragen als u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft of als de overdracht wettelijk noodzakelijk is. U hebt het recht om ons een kopie van de standaardcontractbepalingen of een kopie van de andere gebruikte methoden te vragen (door contact met ons op te nemen zoals uiteengezet in dit Beleid).
 • U kunt uw toestemming intrekken op dezelfde wijze als waarop u toestemming heeft gegeven.