Evolve is ons duurzaamheidsprogramma. Het is gebaseerd op zes focusgebieden die ons in staat stellen een steeds duurzamere onderneming te worden.
Onze strategie focust op drie pijlers: het minimaliseren van onze negatieve impact op de planeet, het maximaliseren van onze positieve impact op de gemeenschappen waar wij actief zijn en het integreren van duurzaamheid in elk aspect van ons bedrijf. Lees hieronder meer over onze actiegebieden en principes. 
 

evolve

Advancing towards a more sustainable future


environment

ONZE IMPACT

De planeet beschermen

De planeet en het milieu beschermen om nu en voor toekomstige generaties een bijzondere wereld te creëren.

evolve_sustainability_ourimpact

Klimaatactie 

In het kader van onze netto-nul-ambities voor 2040 onze CO2-uitstoot verminderen, kansen implementeren op het gebied van hernieuwbare energie en de natuurlijke omgeving beschermen.   

Principes inzake Klimaatactie:  

 • Netto-nul tegen 2040 
 • Energiebehoefte verlagen
 • Hernieuwbare bronnen vergroten
 • Biodiversiteit vergroten 
evolve_sustainability_ourimpact

Bewuste Consumptie 

Onze bronnen en materialen verantwoord benutten om op alle onderdelen van onze bedrijfsvoering verspilling tegen te gaan. Waar mogelijk bijdragen aan de circulaire economie en onze klanten aanmoedigen hetzelfde te doen. 

 

Principes me betrekking tot bewuste consumptie:

 • Watermanagement
 • Afvalstromen verminderen
 • Kledingrecycling en -hergebruik faciliteren
environment

ONZE GEMEENSCHAPPEN

Welzijn bevorderen

Welzijn bevorderen, de mensen om ons heen ondersteunen en bijzondere kansen faciliteren voor de mensen waarmee we te maken hebben.

evolve_ourcommunities_ourcommunities

Onze centres en hubs 
Onze verantwoordelijkheid nemen waar het gaat om het ondersteunen van de gemeenschappen waarin we opereren, in het kader daarvan de economische groei bevorderen en samenwerken met liefdadigheidsinstellingen en diverse kleine ondernemingen om het welzijn in de diverse regio’s te stimuleren.

Principes met betrekking tot onze centres en hubs:  

 • Samenwerken met partners in de lokale gemeenschappen
 • Gelegenheid tot vrijwilligerswerk creëren
 • Waardevolle carrières ontwikkelen
evolve_ourcommunities_ourcommunities

Onze Mensen  

Investeren in onze mensen door een interne cultuur te realiseren waarin invulling wordt gegeven aan diversiteit, waarin er sprake is van een positief werkklimaat, er rekening wordt gehouden met de druk van het alledaagse leven en medewerkers op onze support kunnen rekenen. 

Principes met betrekking tot onze mensen: 

 • Een inclusieve cultuur bevorderen
 • Gelijkheid en diversiteit nastreven
 • Welzijn op individueel niveau stimuleren
environment

ONZE GRONDSLAGEN

Duurzaamheid implementeren

Maatregelen treffen om duurzaamheid te implementeren in onze onderneming en waardeketen, om te inspireren en samen met al onze belanghebbenden duurzaam handelen te stimuleren.

evolve_ourfoundations_partnerships

Purpose-gedreven Partnerschappen  
Waarborgen dat de neuzen van al onze partners binnen onze waardeketen dezelfde kant opstaan waar het gaat om duurzaamheidsdoelen en met ons samenwerken om die te realiseren. 

Principes me betrekking tot purpose-gedreven partnerships:  

 • Samenwerken en gelijkgestemdheid met onze merkenpartners en binnen de supply chain.
evolve_ourfoundations_responsiblebusiness

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

Verantwoorde praktijken verankeren in onze bedrijfsstrategie binnen alle niveaus en functies in het bedrijf en verantwoording afleggen aan al onze belanghebbenden. 

Principes inzake Verantwoord Ondernemen:  

 • Transparante compliance en beleidsregels
 • Transparante compliance en beleidsregels
 • Integratie van beveiliging en veiligheid

Contact


Wilt u meer weten over de duurzaamheidsinitiatieven van ons Evolve-programma?

Voor al uw vragen en ideeën kunt u contact opnemen met ons duurzaamheidsteam. We horen graag van u. 

Contact