VOORWAARDEN GIFT CARD GIVEAWAY
________________________________________
Deze actie wordt georganiseerd door Designer Outlet Center Roosendaal BV, met als vestigingsadres Rosada 70, 4703TB, Roosendaal, Nederland.
- Om aanspraak te maken op de prijs moet u: (a) een Nederlandse, Belgische of Duitse inwoner zijn; en (b) 18 jaar of ouder zijn op het moment van deelname.
- De Organisator behoudt zich het recht voor om bewijs van identiteit en leeftijd van elke deelnemer te vragen.
- Om mee te doen aan de actie dient de deelnemer een foto van de deelnemer bij de kerstboom in Designer Outlet Roosendaal te uploaden naar de Instagram feed, met "#RoosendaalOutlet" in het onderschrift.
- De prijs geeft recht op:1 x € 150,- McArthurGlen giftcard. Deze GiftCard kan worden ingewisseld bij deelnemende winkels in het Designer Outlet Roosendaal.
- De winnaar zal via Instagram op de hoogte worden gebracht.
- Deze prijs moet persoonlijk worden opgehaald bij McArthurGlen Designer Outlet Roosendaal. Als de winnaar niet binnen 20 dagen reageert nadat hij als winnaar is bekendgemaakt, komt de prijs van de winnaar te vervallen en heeft de Organisator het recht om een andere winnaar te selecteren in overeenstemming met het hierboven beschreven proces.
- Er zal slechts één prijs worden weggegeven.
- Door akkoord te gaan met de prijs accepteert u deze voorwaarden en bepalingen en stemt u ermee in hieraan gebonden te zijn.
- De prijs is niet inwisselbaar, niet overdraagbaar en er wordt geen alternatief in contanten geboden.
- De Organisator behoudt zich het recht voor om de prijs te vervangen door een alternatieve prijs van gelijke of hogere waarde indien omstandigheden buiten de macht van de Organisator dit noodzakelijk maken.
- Deze actie is niet toegankelijk voor: (a) werknemers van de Organisator of zijn holding- of dochterondernemingen; (b) werknemers van agenten of leveranciers van de Organisator of zijn holding- of dochterondernemingen, die beroepsmatig verbonden zijn met de wedstrijd of het beheer ervan; of (c) leden van de directe families of huishoudens van (a) en (b) hierboven.
- Deelnemers kunnen worden verplicht om deel te nemen aan publiciteit in verband met deze actie in alle media, waaronder de publicatie van hun naam en foto op de sociale media-account van de Organisator.
- De Organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor prijzen die verloren gaan, zoekraken of beschadigd raken nadat de prijs is verzonden.
- De Organisator behoudt zich het recht voor om deelname te weigeren of de prijs niet toe te kennen aan iedereen die deze Voorwaarden en Bepalingen overtreedt.
- De Organisator behoudt zich het recht voor om deze actie te houden, nietig te verklaren, te annuleren, op te schorten of te wijzigen indien dit noodzakelijk wordt.
- Voor zover wettelijk toegestaan zullen de Organisator, zijn agenten of distributeurs in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk zijn om enige deelnemer te compenseren of enige aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, schade, persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van deelname aan de actie, behalve wanneer dit is veroorzaakt door de nalatigheid van de Organisator, zijn agenten of distributeurs of van hun werknemers. Uw wettelijke rechten worden niet aangetast.
- Het besluit van de Organisator over enig aspect van deze actie is definitief en bindend en er wordt niet over gecorrespondeerd.
- Niets in deze voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van de Organisator voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken uit.
- Door deel te nemen aan deze actie stemt u ermee in dat alle persoonlijke informatie die u bij uw deelname verstrekt uitsluitend door de Organisator of zijn agenten en leveranciers mag worden bewaard en gebruikt voor het beheer van deze actie en zoals anderszins vermeld in deze voorwaarden. Voor meer informatie kunt u ons privacybeleid raadplegen: https://www.mcarthurglen.com/outlets/en/nl/designer-outlet-roosendaal/privacy-policy/