Všeobecné Obchodné podmienky k darčekovej karte

Táto karta sa môže využívať iba v zúčastnených obchodoch McArthurGlen Designer Outlet Parndorf a Fashion Outlet Parndorf. McArthurGlen neručí za stratenú alebo odcudzenú kartu alebo oder akýkoľvek kredit na tejto karte.  Zvyšný kredit sa v rámci nákupu nevyplatí v hotovosti, môže sa ale využiť pre budúce nákupy. Karta stratí svoju platnosť 36 mesiacov odo dňa aktivácie. Po uplynutí platnosti môžete požiadať o náhradnú kartu. Nevyčerpaná suma na karte je disponibilná následne na obdobie 72 mesiacov od aktivácie. Potom kredit prepadne. Nákupom alebo využívaním tejto karty vyjadrujete svoj súhlas s Všeobecnými obchodnými podmienkami. Kompletné Všeobecné obchodné podmienky  (dohoda s majiteľom karty), dátum aktivácie karty a stav vášho kreditu si môžete vyzdvihnúť na www.getmybalance.com alebo prostredníctvom zákazníckeho servisu   Hotline 0720 882 593. Túto kartu vydal  R. Raphael & Sons plc. Albany Court Yard, 47-48 Piccadilly, London W1J 0LR. Spojené kráľovstvo, banke podľa anglického práva,    ktorá podlieha dozoru Financial Services Authority.  (Registračné číslo 161302).