McArthurGlen

Zásady ochrany súkromia, používania súborov cookie a wifi

V spoločnosti McArthurGlen berieme ochranu vašich osobných údajov vážne.  Sme si vedomí, že poskytnutím vašich osobných informácií - či už prostredníctvom našich webových stránok, používaním nášho WIFI, alebo na našich predajných centrách - nám zverujete svoje informácie. 

 

Tieto zásady sme vytvorili s cieľom poskytnúť vám úplnú transparentnosť ohľadne informácií, ktoré od vás zbierame, prečo ich zbierame a ako ich používame.  Tiež potrebujeme zabezpečiť, aby ste vedeli, aké máte práva ohľadne vašich údajov, vrátane vašich práv na prístup k týmto údajom, ako ich môžete opraviť a - ak je to treba - ako ich môžete vymazať. 

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o údajoch, ktoré máme, vrátane vašich práv, kliknite prosím na nižšie uvedené časti:  

 

Tieto webové stránky (“stránky”) kontroluje a prevádzkuje spoločnosť McArthurGlen UK Limited (nazývaná v týchto zásadách ochrany súkromia "McArthurGlen", "my", "nás" alebo "naše“ a podobne). 

Spoločnosť McArthurGlen vyvíja a spravuje dizajnérske obchodné centrá po celom Spojenom kráľovstve a v Európe.  Spolupracujeme s inými spoločnosťami našej skupiny na poskytovaní služieb v týchto centrách a na zlepšovaní a podporovaní vašej skúsenosti v týchto centrách a na týchto stránkach.

Tieto zásady ochrany súkromie ("zásady") vysvetľujú, aké osobné informácie my a spoločnosti našej skupiny zbierame a zaznamenávame o vašej osobe a čo s týmito informáciami robíme, vrátane časov, kedy tieto stránky navštevujete. Uvádza opis vašich práv na ochranu údajov, vrátane vášho práva namietať voči časti spracovania údajov, ktoré vykonávame. Tieto zásady tiež vysvetľujú, aké osobné informácie zbierame a zaznamenávame na našich počítačoch a zariadeniach v centre a v určitých prípadoch offline, a čo s týmito informáciami robíme. Priložené k týmto zásadám sú ďalšie informácie vzťahujúce sa špecificky k osobným informáciám, ktoré zbierame a zaznamenávame, keď používate wifi, poskytované nami prostredníctvom spoločností skupiny („príloha wifi“)  Prečítajte si prosím tieto zásady pozorne.

Pre účely týchto zásad:  “spoločnosť skupiny” znamená našu materskú spoločnosť a všetky dcérske spoločnosti našej materskej spoločnosti, vrátane nás. K tomu patria naše dcérske správcovské spoločnosti, ktoré podnikajú v každej z našich lokalít. Zoznam týchto spoločností skupiny a ich lokalít možno nájsť na konci týchto zásad. Z času na čas môžeme tento zoznam zmeniť; „majiteľ centra“ znamená majiteľa jedného z dizajnérskych obchodných centier, ktoré spravujeme („centrum“).

 

Zbierame, získavame, ukladáme a spracovávame o vás nasledujúce informácie

 •  informácie, ktoré poskytujete prostredníctvom stránok, vrátane informácií, ktoré poskytujete, keď sa registrujete na stránkach (napr. meno, adresa, telefónne čísla, e-mailová adresa a dátum narodenia), keď vstúpite do nášho klubu privilegovaných (Privilege Club, čo je náš exkluzívny klub, kde sa môžete zapísať, aby ste boli informovaní o našich posledných novinkách, udalostiach a ponukách), kúpiť si darčekovú kartu, zúčastniť sa súťaží alebo vyplňovať prieskumy;
 •  Informácie, ktoré nám poskytnete na účely zapísania sa do zoznamu využívaného na priamy marketing;
 •  informácie o vašom počítači a o vašich návštevách na týchto stránkach a o ich používaní, ako sú IP adresy, dátum a čas, kedy ste stránky navštívili, typ internetového prehliadača a operačný systém počítača, zdroj, ktorý vás na stránky priviedol (tzv. referral), dĺžka návštevy, počet prístupov na stránku a navigačné cesty na stránkach;
 • informácie vzťahujúce sa k nákupom, ktoré robíte prostredníctvom našich stránok (napr. darčekové karty) alebo akékoľvek iné transakcie, ktoré uzatvárate cez naše stránky (vrátane vášho mena, adresy, telefónneho čísla, e-mailovej adresy, údajov o karte a histórie transakcií);
 •  informácie obsiahnuté v našich komunikáciách s vami alebo sa k nim vzťahujúce, ktoré nám posielate, alebo ktoré posielate cez stránky (vrátane obsahu komunikácie a metadát súvisiacich s komunikáciou)
 •  informácie, ktoré získavame od súkromných spoločností sociálnych sietí (pozri tiež sociálne siete nižšie) vrátane tých, čo pochádzajú z lokalít mimo Európskej únie, o vašich záujmoch a preferenciách;
 •  informácie, ako sú uvedené v časti „Cookies a podobné technológie“ nižšie;
 • informácie získané prostredníctvom transakcií alebo interakcií offline alebo na našich počítačoch alebo zariadeniach na našich centrách, vrátane informácií, ktoré poskytujete, keď sa prihlasujete do nášho klubu Privilege Club, keď si kupujete darčekové karty, keď vyplňujete prieskumy, keď sa účastníte na súťažiach a keď používate počítače a zariadenia v centrách; a
 •  informácie opísané v prílohe k wifi pripojeniu.

Zbierame, získavame, ukladáme a spracovávame o vás nasledujúce informácie:

 • informácie, ktoré poskytujete prostredníctvom stránok, vrátane informácií, ktoré poskytujete, keď sa registrujete na stránkach (napr. meno, adresa, telefónne čísla, e-mailová adresa a dátum narodenia), keď vstúpite do nášho klubu privilegovaných (Privilege Club, čo je náš exkluzívny klub, kde sa môžete zapísať, aby ste boli informovaní o našich posledných novinkách, udalostiach a ponukách), kúpiť si darčekovú kartu, zúčastniť sa súťaží alebo vyplňovať prieskumy;
 • Informácie, ktoré nám poskytnete na účely zapísania sa do zoznamu využívaného na priamy marketing;
 • informácie o vašom počítači a o vašich návštevách na týchto stránkach a o ich používaní, ako sú IP adresy, dátum a čas, kedy ste stránky navštívili, typ internetového prehliadača a operačný systém počítača, zdroj, ktorý vás na stránky priviedol (tzv. referral), dĺžka návštevy, počet prístupov na stránku a navigačné cesty na stránkach;
 • informácie vzťahujúce sa k nákupom, ktoré robíte prostredníctvom našich stránok (napr. darčekové karty) alebo akékoľvek iné transakcie, ktoré uzatvárate cez naše stránky (vrátane vášho mena, adresy, telefónneho čísla, e-mailovej adresy, údajov o karte a histórie transakcií);
 • informácie obsiahnuté v našich komunikáciách s vami alebo sa k nim vzťahujúce, ktoré nám posielate, alebo ktoré posielate cez stránky (vrátane obsahu komunikácie a metadát súvisiacich s komunikáciou);
 • informácie, ktoré získavame od súkromných spoločností sociálnych sietí (pozri tiež sociálne siete nižšie) vrátane tých, čo pochádzajú z lokalít mimo Európskej únie, o vašich záujmoch a preferenciách;
 • informácie, ako sú uvedené v časti „Cookies a podobné technológie“ nižšie;
 • informácie získané prostredníctvom transakcií alebo interakcií offline alebo na našich počítačoch alebo zariadeniach na našich centrách, vrátane informácií, ktoré poskytujete, keď sa prihlasujete do nášho klubu Privilege Club, keď si kupujete darčekové karty, keď vyplňujete prieskumy, keď sa účastníte na súťažiach a keď používate počítače a zariadenia v centrách; a
 • informácie opísané v prílohe k wifi pripojeniu.

Používanie vašich informácií

Používame vaše osobné informácie na nasledujúce účely:

 • spravovanie našich webových stránok, obchodnej činnosti a centier;
 • aby sme vám umožnili používať výrobky a služby dostupné na našich stránkach alebo inak sprístupnené offline alebo na našich počítačoch a zariadeniach v obchodných centrách;
 • poskytovanie a spravovanie nášho klubu Privilege Club;
 • riadenie a usporiadanie súťaží alebo ponúk;
 • potvrdenie objednávok a plnenie pokynov zadaných na našich webových stránkach;
 • odpovedanie na vaše otázky alebo požiadavky na dodatočné informácie a komunikácia s vami o webových stránkach a centrách;
 • poskytovanie informácií, o ktoré ste špecificky požiadali alebo na ktoré sme sa spýtali my, či by ste ich chceli dostávať;
 • na interný výskum a analýzy, aby sme mohli vidieť, ako sa používajú naše webové stránky a produkty centier a/alebo produkty a služby spoločností našej skupiny, aby sme porozumeli tomu, ako môžeme zlepšiť naše webové stránky a centrá a/alebo produkty a služby spoločností našej skupiny, a aby sme sa mohli rozhodnúť ohľadne marketingovej stratégie spoločností našej skupiny;
 • na riešenie otázok a sťažností, ktoré podáte alebo ktoré sa vás týkajú a súvisia s nami, našimi stránkami a centrami;
 • na udržiavanie zabezpečenia našich stránok a systémov a na prevenciu podvodov;
 • kde je to relevantné, na plnenie právnych, regulačných povinností a povinností súvisiacich s dodržiavaním predpisov;
 • kde je to relevantné, na zistenie, zabezpečenie alebo obhajobu právnych nárokov;
 • na sledovanie a analyzovanie používania akéhokoľvek účtu na prevenciu, vyšetrovanie a/alebo hlásenie bezpečnostných incidentov alebo trestných činov;
 • overovanie súladu s podmienkami, ktorými sa riadi používanie našich webových stránok a počítačov a zariadení na centrách;
 • na ochranu práv, majetku, alebo bezpečnosti nás, spoločností skupiny, našich klientov, majiteľov centier alebo iných osôb;
 • na pochopenie vašich záujmov a preferencií, aby sme mohli obsah, ponuky a akčné ponuky, ktoré dávame na naše webové stránky lepšie prispôsobiť na mieru vašim záujmom a preferenciám - pozri tiež naše zásady používania súborov cookies
 • na pochopenie a identifikáciu vlastností našej klientskej základne na účely vhľadu a s cieľom lepšie cieliť našu reklamu (napr. informovať podobnú demografickú skupinu na sociálnych sieťach); a
 • na účely opísané v prílohe k wifi pripojení.

Z času na čas vás budeme informovať o iných výrobkoch a/alebo službách, ktoré ponúkame a ktoré vás podľa nášho názoru môžu zaujímať, a to e-mailom / telefonicky / SMS zprávou / poštou, kde je to povolené príslušnými zákonmi (ktoré môžu vyžadovať váš súhlas). Tak ako sa môžete z jednotlivých komunikácií odhlásiť, môžete nám kedykoľvek poslať e-mail na preferences@mcarthurglen.com s cieľom dať nám vedieť, že od nás nechcete dostávať komunikácie priameho marketingu.

Môžeme prepojiť informácie, ktoré o vás získame, cez transakcie alebo interakcie offline alebo na našich termináloch v centrách alebo naše e-mailové a SMS komunikácie s klientským profilom, ktorý o vás máme s cieľom upraviť následné komunikácie na mieru a komunikačné kanály lepšie prispôsobiť vašim záujmom a preferenciám a poskytnúť vám lepší klientský zážitok.

 

Osobné informácie, ktoré získame online zo sociálnych sietí, vrátane Facebooku, Instagramu, Twitteru, YouTube a TripAdvisoru, používame (my aj naše firmy) tiež na účely výskumu a analytické účely. Kde je to vhodné, a v súlade s ich vlastnými zásadami, môžeme spojiť informácie z týchto stránok, aby sme lepšie pochopili (a zlepšili) klientský zážitok. To zahŕňa príspevky alebo iné informácie, ktoré boli zverejnené alebo sa k nám dostali, kde používate hashtagy alebo tagy, ktoré sa vzťahujú k nám, spoločnostiam našej skupiny, nášmu podnikaniu, majiteľom centier, centrám a nášmu odvetviu. Informácie z týchto stránok môžu zahŕňať informácie, ktoré boli držené mimo Európsku úniu.

Zverejňujeme alebo prenášame osobné informácie na iné strany takto:

 • ktorejkoľvek spoločnosti skupiny na účely uvedené v týchto zásadách, vrátane tých použití, ktoré sú uvedené vyššie (zoznam spoločností našej skupiny a ich lokalít možno násť na konci týchto zásad);
 • poskytovateľom služieb tretích strán, ktorí vykonávajú funkcie naším menom vo vzťahu k stránkam a účelom uvedeným v týchto zásadách (napríklad hostovanie webových stránok, poskytovatelia analýz sociálnych sietí, poskytovatelia služieb marketingových e-mailov, analytikovia dát a developeri webových stránok);
 • mediálnym agentúram a ich reklamným partnerom s cieľom spustiť cielené marketingové kampane tak, ako je opísané vyššie;
 • ak máme povinnosť ukázať alebo zdieľať osobné informácie s cieľom dodržať akúkoľvek právnu povinnosť, alebo s cieľom vynútiť alebo uplatniť naše podmienky alebo iné zmluvy alebo chrániť práva, majetok, alebo bezpečnosť spoločnosti McArthurGlen, našich klientov, alebo iných osôb;
 • štátnym úradom, a iným tretím stranám, ak tak musíme urobiť, lebo nás o to žiadajú štátne úrady a súdne orgány alebo ak je to iným spôsobom požadované alebo povolené zákonom, vrátane (nie však výlučne) v reakcii na súdne príkazy a obsielky. Informácie o užívateľovi tiež postupujeme iným subjektom, keď máme dôvod sa domnievať, že niekto spôsobuje škodu alebo narušenie našich práv alebo majetku, iní užívatelia našich webových stránok, alebo ktokoľvek iný by mohli byť poškodení týmito aktivitami. Okrem toho spolupracujeme pri vyšetrovaniach orgánov činných v trestnom konaní a s inými tretími stranami s cieľom vynútiť zákon, práva duševného vlastníctva alebo iné práva;
 • predávajúcim alebo kupujúcim ako súčasť predaja alebo fúzie našej firmy alebo aktív;
 • v súlade s nariadením na ochranu osobných údajov a do tej miery, ako toto nariadenie povoľuje, príslušnému majiteľovi centra alebo jednej zo skupiny spoločností alebo kupujúcim ako súčasť predaja alebo fúzie majiteľa centra či centra.  Okrem toho, ak my alebo jedna zo spoločností našej skupiny prestane vykonávať riadenie alebo dizajnéra predajného centra, budeme musieť preniesť vaše osobné údaje majiteľovi centra alebo náhradnému majiteľovi centra, aby sa zabezpečila kontinuita našich produktov a služieb, alebo produktov a služieb príslušnej spoločnosti skupiny; a
 • ako je to opísané v prílohe k wifi pripojeniu.

Okrem toho, s vaším súhlasom, kde to požaduje zákon, zdieľame vaše osobné informácie s pečlivo zvolenými tretími stranami tak, aby vám tieto mohli posielať informácie o špeciálnych akciách alebo ponukách.

Taktiež zdieľame informácie o návštevníkoch týchto stránok v anonymnej alebo agregovanej podobe s tretími stranami vrátane reklamných subjektov, obchodných partnerov, a sponzorov, aby rozumeli klientským trendom a modelom a riadili a zlepšovali naše obchodné vzťahy.

Ak by ste chceli zoznam tretích strán, s ktorými budeme zdieľať osobné informácie, obráťte sa prosím na Savannah Christensen, poverenkyňu pre ochranu osobných dát, compliance.officer@mcarthurglen.com.

 

Sme oddaní povinnosti zabezpečiť, aby bolo vaše súkromie chránené. Naším cieľom je byť otvorení a transparentní, ako je to len možné, ohľadne informácií, ktoré zbierame, keď navštívite naše webové stránky, vrátane informácií zbieraných prostredníctvom súborov cookie. 

Táto časť vysvetľuje, čo sú súbory cookie a ako ich používame. Vysvetľuje tiež rôzne typy súborov cookie, ktoré používame, a ako ich môžete zmeniť či vymazať. Dúfame, že toto vám pomôže porozumieť a cítiť väčšiu dôveru k tomu, ako používame cookies. Ak máte ďalšie otázky, obráťte se prosím na Savannah Christensen, poverenkyňu pre ochranu osobných dát, compliance.officer@mcarthurglen.com.

Čo sú súbory cookie?

Cookies sú malé kúsky informácií posielané webovým serverom na webový prehliadač, ktoré umožňujú tomuto serveru na každej stránke vykonať jedinečnú identifikáciu tohto prehliadača. 

Používame tiež iné sledovacie technológie, ktoré sú podobné súborom cookie.  Tieto môžu zahŕňať pixelové tagy a sledovacie URL.  Všetky tieto technológie spoločne sú v týchto zásadách používania cookies nazývané ako „cookies“ alebo „súbory cookie“.

Ako používame súbory cookie?

 

Typy cookies, ktoré používame na našich webových stránkach, a účely, na ktoré sú používané, uvádzame nižšie.  Vezmite prosím do úvahy, že cookies, ktoré používame, sa menia, a že sa snažíme udržať zoznam cookies aktuálny.

 • Absolútne nutné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú dôležité, aby ste mohli navigovať našimi stránkami a používať ich možnosti, ako je prístup na zabezpečené oblasti našich stránok. Bez týchto súborov cookie nemožno poskytovať žiadne služby na našich stránkach, ku ktorých chcete mať prístup.
 • Analytické / výkonové súbory cookie: Tieto cookies zbierajú informácie o tom, ako vy aj iní návštevníci naše stránky používajú, napríklad na ktoré stránky chodíte najčastejšie, a ak dostávate chybové hlásenia, z ktorých stránok sa tak deje. Používame údaje z týchto cookies na to, aby nám pomáhali testovať dizajny a zabezpečiť konzistentný vzhľad a pocit počas vašej návštevy na našich stránkach.  Všetky informácie, ktoré tieto cookies zbierajú, sú v agregovanej podobe. Používajú sa len na zlepšenie toho, ako webové stránky fungujú.

Používame Google Analytics, napríklad na anonymné sledovanie používania webových stránok a aktivity na nich. Google Analytics je webovou analytickou službou, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. (“Google”). Google Analytics používa „cookies“, čo sú textové súbory umiestnené na našom počítači, s cieľom pomáhať webovej stránke analyzovať, ako užívatelia používajú tieto stránky. Informácie generované týmto súborom cookie o vašom používaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) sa budú prenášať a ukladať spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. V prípade aktivácie IP anonymizácie Google skráti/anonymizuje posledný oktet IP adresy pre členské štáty Európskej únie, ako aj pre iné strany dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch budú servery spoločnosti Google posielať a krátiť plnú IP adresu. Menom poskytovateľa webových stránok bude spoločnosť Google používať tieto informácie na účely vyhodnotenia vášho používania týchto webových stránok, zostavovanie správ o aktivite na webových stránkach pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovanie iných služieb. Google nebude prepojovať vašu IP adresu s nijakými inými údajmi, ktoré Google má. Používanie cookies môžete odmietnuť tak, že si zvolíte príslušné nastavenia na vašom prehliadači. Vezmite však prosím do úvahy, že ak to urobíte, nemusíte byť schopní dosiahnuť plnú funkčnosť týchto webových stránok. Okrem toho môžete zabrániť spoločnosti Google, aby zbierala a používala tieto údaje (cookies a IP adresy) tým, že si stiahnete a nainštalujete zásuvný modul (plug-in), ktorý je dostupný na stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

 

Kliknutím na nasledujúci odkaz môžete odmietnuť používanie služby Google Analytics. Súbor cookie na odhlásenie sa z tejto služby bude na tomto počítači nastavený, čo zabráni budúcemu zbieraniu vašich údajov pri návšteve týchto stránok. <a href=“javascript:gaOptout()“>Disable Google Analytics</a>.

 

Ďalšie informácie, ktoré sa týkajú podmienok používania a ochrany súkromia a osobných údajov, nájdete na http://www.google.com/analytics/terms/gb.html alebo na https://www.google.de/intl/en_uk/policies/. Uvedomte si prosím, že na týchto webových stránkach je doplnený kód Google Analytics o „anonymizelp“ s cieľom zabezpečiť anonymizovaný zber IP adries (tak zvaný IP-masking).

 

 • Súbory cookie dôležité pre funkčnosť stránok: Tieto cookies umožňujú našich stránkam zapamätať si voľby, ktoré urobíte (napríklad vaše užívateľské meno, jazyk alebo región, v ktorom ste) a poskytnúť rozšírené, lepšie vašej osobe na mieru vytvorené možnosti. Tieto cookies môžu tiež byť používané na zapamätanie si zmien, ktoré ste urobili vo veľkosti textu, fontov (typov písma) a iných súčastí webových stránok, ktoré môžete upraviť na mieru. Môžu sa tiež používať na poskytovanie služieb, o ktoré ste požiadali, ako je sledovanie videa či komentovanie. Okrem toho tieto cookies môžu byť používané tak, aby umožnili fungovanie alternatívnej služby, ako je ponúkanie relácie s živým chatom.  Informácie, ktoré tieto cookies zbierajú, môžu byť anonymizované a nemôžu sledovať vaše aktivity pri prehliadaní iných webových stránok.
 • Cielené cookie súbory: Tieto cookies sa používajú na poskytovanie reklám, ktoré sú relevantnejšie pre vás a vaše záujmy. Tiež sa používajú na obmedzenie počtu časov, kedy vidíte reklamu, a taktiež pomáhajú merať účinnosť reklamnej kampane. Zvyčajne ich dávajú reklamné siete s povolením prevádzkovateľa webových stránok. Pamätajú si, že ste navštívili webové stránky a tieto informácie sa zdieľajú s inými organizáciami, ako sú reklamné subjekty. Pomerne často budú cielené alebo reklamné cookies spojené s funkčnosťou stránok, poskytovaných inou organizáciou.
 • Súbory cookies sociálnych sietí: Tieto súbory cookie vám umožnia zdieľať to, čo na našich stránkach robíte, na sociálnych sietiach, ako je Facebook alebo Twitter. Tieto cookies nie sú pod našou kontrolou.  Ak sa chcete dozvedieť bližšie informácie o tom, ako ich cookies fungujú, pozrite si prosím príslušné zásady ochrany osobných údajov týchto stránok.
 • Pixelové tagy: Nazývajú sa tiež priehľadné GIF súbory alebo webové majáky. Toto sú neviditeľné tagy, umiestnené na určitých stránkach na našich webových stránkach, ale nie na vašom počítači. Keď sa dostanete na tieto stránky, pixelové tagy vytvoria špecifické oznámenie o tejto návšteve. Zvyčajne pracujú v súlade so súbormi cookies, pričom registrujú, kedy určité zariadenie navštívilo konkrétnu stránku. Ak cookies vypnete, pixelový tag jednoducho detekuje anonymnú návštevu webovej stránky.
 • Sledovacie URL: Tieto sa používajú na zistenie, z ktorej odkazujúcej stránky došlo k prístupu na túto webovú stránku.

K používaniu niektorých cookies potrebujeme váš súhlas. Môžete poskytnúť svoj súhlas buď zavretím baneru týkajúceho sa cookies, ktorý sa zobrazuje na vstupnej stránke našich webových stránok alebo navigovaním stránkami mimo baner týkajúci sa cookies a kliknutím na ktorúkoľvek položku na týchto webových stránkach. Vezmite prosím do úvahy, že sledujeme váš súhlas s využitím technického súboru cookie, v prípade, že vymažete akékoľvek cookies uložené na vašich zariadeniach, uvidíte opäť baner týkajúci sa cookies. 

Ak nechcete povoliť cookies vôbec, alebo chcete povoliť používanie len niektorých cookies, pozrite si prosím nastavenia svojho prehliadača. Nastavenia svojho prehliadača môžete tiež kedykoľvek použiť na zrušenie svojho súhlasu s našim používaním cookies a na vymazanie cookies, ktoré už boli nastavené. Vezmite prosím do úvahy, že vymazaním našich cookies alebo vypnutím ukladania cookies do budúcnosti môžete prísť o možnosť prístupu na niektoré oblasti alebo možnosti na našich webových stránkach.

 

O cookies zistíte viac na týchto stránkach: www.allaboutcookies.org alebo si pozrite www.youronlinechoices.eu - táto stránka obsahuje ďalšie informácie o behaviorálnej reklame a ochrane súkromia online.

 

Podnikáme primerané kroky na ochranu osobných informácií, keď navštívite alebo používate webové stránky, a chránime tieto informácie pred stratou, zneužitím, neautorizovaným prístupom, sprístupnením, zmenou či zničením. Bohužial nemožno zaručiť na 100 % bezpečnosť u žiadneho prenosu údajov. V dôsledku toho nemôžeme zaručiť bezpečnosť žiadnych informácií, ktoré nám poskytnete, a robíte tak na vlastné riziko.

Chápete a beriete na vedomie, že používanie týchto webových stránok znamená, že zbierame a používame osobné údaje v Spojenom kráľovstve.  Prenášame osobné informácie do krajín mimo Európsky hospodársky priestor (“EHP”) do našich spoločností skupiny a na tretie strany, vrátane krajín, ktoré majú iné normy na ochranu osobných údajov ako tie, ktoré platia v EHP. Lokality spoločností našej skupiny sú uvedené v časti „Spoločnosti našej skupiny“ nižšie Naši poskytovatelia služieb sídlia aj v Austrálii a Kanade.

Tam, kde poskytovatelia služieb spracovávajú osobné informácie v krajinách považovaných Európskou komisiou za adekvátne, spoliehame sa na rozhodnutie Európskej komisie chrániť vaše osobné informácie.

Na prenosy do spoločností skupiny a poskytovateľom služieb mimo EHP používame štandardné zmluvné doložky alebo spoliehame na osvedčenie Privacy Shield (Štít súkromia) poskytovateľa služieb alebo firemné pravidlá poskytovateľa služieb (schválené úradom na ochranu osobných údajov v EÚ), ktoré majú chrániť vaše osobné údaje. Máte právo požiadať nás o kópiu štandardných zmluvných doložiek alebo o kópiu iných používaných metód (tým, že nás kontaktujete, ako je uvedené nižšie). 

 

Uchovávame osobné informácie používané na zasielanie priameho marketingu vašej osobe po tak dlhý čas, ako zákon umožňuje vám predávať produkty a služby. Tam, kde už naďalej nebudeme mať dôvody predávať vám produkty a služby (napríklad pretože ste sa odhlásili) alebo údaje, ktoré držíme, už nie sú aktuálne (napr. e-mailová adresa, ktorú máme uloženú, už nie je aktuálna), vymažeme osobné údaje, ktoré o vás držíme, z našej marketingovej databázy, ale zachováme niektoré informácie na „zozname utlmených e-mailových adries“ dlhodobo, aby sme mohli do budúcnosti reagovať na vaše preferencie.

Osobné informácie zaznamenané na účely súťaží, alebo na spracovanie darčekových kariet, sa pravideľne premazávajú.

 

Spracovávame vaše osobné informácie s vaším súhlasom, keď súhlasíte s tým, aby sme nastavovali súbory cookie, keď súhlasíte s tým, že vám budeme posielať priamy marketing alebo v iných prípadoch, kde vás žiadame o súhlas, na účel, ktorý v ten čas vysvetľujeme. Tam, kde spracovávame osobné informácie na základe súhlasu, je váš súhlas kedykoľvek odvolateľný (bez toho, že by ovplyvnil zákonnosť spracovania, v závislosti na súhlase pred jeho zrušením).

Spracovávame vaše osobné informácie, keď nám to ukladá zákon, vrátane odpovede na požiadavky zo strany vlády alebo vyšetrujúcich orgánov či orgánov vymáhajúcich dodržiavanie zákona, ktoré vykonávajú vyšetrovanie alebo súdne rozhodnutia.

Spracovávame vaše osobné informácie, keď je to nutné na plnenie zmluvy, kde ste vy druhou stranou, alebo s cieľom podniknúť kroky na vašu žiadosť predtým, ako vstúpi v platnosť. Toto platí v každom prípade, kde poskytujeme alebo dodávame produkty a služby vašej osobe na základe zmluvy, ako v prípadoch, keď si kúpite darčekovú kartu, spracovávate svoju registráciu na webových stránkach alebo vstupujete do sútaže. Ak neposkytnete osobné informácie, ktoré potrebujeme, aby sme mohli poskytnúť či dodať službu, nebudeme schopní vám tieto služby poskytnúť alebo dodať.

Tiež spracovávame vaše osobné informácie, keď je to nevyhnutné na účely legitímneho záujmu, ktorý sledujeme my alebo tretia strana (ak tieto záujmy nie sú anulované vašimi právami na ochranu osobných údajov).  

 

Môžete nás požiadať o kópiu vašich informácií a (kde je to použiteľné) opraviť ich, vymazať alebo preniesť ich na iné organizácie na vašu žiadosť. Máte tiež práva namietať voči niektorému spracovaniu a tam, kde sme požiadali o váš súhlas so spracovaním osobných informácií, tento súhlas zrušiť. Tam, kde spracovávame vaše osobné informácie, pretože máme legitímny záujem tak robiť (ako je vysvetlené vyššie), máte takisto právo voči tomu namietať. Tieto práva môžu byť v niektorých situáciách obmedzené - napríklad tam, kde môžeme preukázať, že máme právnu povinnosť spracovávať vaše osobné údaje.

Dúfame, že sme schopní uspokojiť otázky, ktoré môžete prípadne mať ohľadne spôsobu, ako spracovávame vaše osobné informácie. Ak však máte nevyriešené obavy, máte tiež právo sťažovať si úradom na ochranu osobných údajov. Môžete sťažnosť podať v svojom členskom štáte, kde žijete, v mieste, kde pracujete, alebo tam, kde sa stalo možné porušenie zákona na ochranu osobných údajov.

Pri riešení takýchto požiadaviek podnikneme primerané kroky na ochranu vášho súkromia a bezpečnosti a aby sme overili vašu totožnosť.

Vo vzťahu k Francúzsku, ak si neželáte byť kontaktovaní telefonicky, môžete sa zaregistrovať na zozname Bloctel na odhlásenie (podrobnejšie informácie získate, ak kliknete tu +[http://bloctel.gouv.fr]). Máte tiež právo nastaviť pokyny k tomu, ako nakladať s vašimi osobnými údajmi po smrti. 

 

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek tieto zásady zmeniť. Zmeny týchto zásad budú zverejnené na webových stránkach. Tieto zásady by ste si mali častejšie pozrieť.

Meno subjektu

Krajina

Outlet Services Holdco Limited

Jersey

McArthurGlen Management Gesellschaft m.b.H.

Rakúsko

McArthurGlen Management (Belgium) S.P.R.L

Belgicko

McArthurGlen Management Vancouver Limited

Kanada

MG-RB Europe SAS

Francúzsko

McArthurGlen Service GmbH

Nemecko

McArthurGlen Management Greece Designer Outlet EPE       

Grécko

MGR Management & Retail Srl

Taliansko

McArthurGlen Management Spain SLU

Španielsko

MGE-RB (Roermond) Management Co B.V.        

Holandsko

MGE-RB (Rosada) Management Co B.V.      

Holandsko

Ak máte nejaké otázky, komentáre alebo požiadavky vo vzťahu k vašim osobným informáciám alebo tejto politike, môžete nám poslať e-mail na Dataprotection@mcarthurglen.com alebo nás kontaktovať poštou na adrese: Data Protection Officer, McArthurGlen UK Limited, Nations House, 3rd Floor, 103 Wigmore Street, London, W1U 1WH, Spojené kráľovstvo.

Okrem toho môžete kontaktovať poverenkyňu pre ochranu osobných údajov na e-mailovej adrese Savannah Christensen compliance.officer@mcarthurglen.com

 

Úvod

Táto príloha k Zásadám ochrany súkromia a používania súborov cookie („zásady“) sa vzťahuje k vášmu používaniu služby wifi pripojenia („služba wifi“), ktorú poskytuje (alebo ktorá je poskytovaná jej menom) spoločnosť McArthurGlen UK Limited (v tejto prílohe k wifi pripojeniu nazývaná „McArthurGlen“, „my“, „nás“ alebo „naše“ apod.) Táto príloha, naviac k týmto zásadám, vysvetľuje podrobnejšie, ako používame vaše osobné informácie, ktoré zbierame a vytvárame, keď používate službu wifi.  

Pre účely tejto prílohy má „spoločnosť skupiny“ rovnaký význam ako je uvedené v zásadách.

Informácie, ktoré zbierame

Zbierame, získavame, ukladáme a spracovávame nasledujúce informácie o vás:

 • informácie, ktoré nám poskytnete pri registrácii k wifi službe (napr. meno, adresa, čísla telefónov, e-mailové adresy a dátum narodenia);
 • údaje o vašom prístroji a adresa MAC (ďalšie informácie k adresám MAC si môžete prečítať nižšie);
 • údaje o tom, kedy a kde sa pripojíte k službe wifi, vrátane vašej lokality a prístupového bodu (prístupových bodov) wifi, kde službu wifi používate. Tieto údaje sa budú zbierať automaticky na bezdrôtovom prístupovom bode, ak ste svoj telefón či svoje zariadenie nevypnuli alebo ak ste nevypnuli na svojom telefóne/zariadení pripojenie wifi; a
 • vaše komunikácie s nami v spojení s wifi službou.

Ak sa zaregistrujete prostredníctvom vášho účtu na sociálnych sietiach budeme od vás a v súvislosti s vaším používaním služby wifi, od našich poskytovateľov wifi a zo sociálnych sietí zbierať osobné informácie.

Jedinečný identifikátor MAC adresy pre vaše zariadenie, ktoré nám prezradí značku zariadenia, napr. Samsung alebo Apple, ale neprezradí nám vaše meno alebo telefónne číslo, ani nám neukáže nijaké údaje uložené na vašom prístroji.  Ak sú pri návšteve jednej z našich lokalít (vrátane parkoviska, ale nie ďalej za ním) zapnuté nastavenia wifi pripojenia na vašom mobilnom zariadení, v tom prípade automaticky zbierame MAC adresu z vášho zariadenia. Ako používame adresy MAC, vysvetľujeme v nasledujúcej časti.

Používanie vašich informácií

Naviac k účelom opísaným v týchto zásadách používame vaše osobné informácie na nasledujúce účely:

 • na poskytovanie služby wifi pre vás a aby sme vám umožnili sa k službe wifi pripojiť efektívne pri vašich opätovných návštevách;
 • aby sme odpovedali na vaše otázky, požiadavky na ďalšie informácie, problémy alebo sťažnosti k službe wifi;
 • na komunikáciu informácií o službe wifi s vami, vrátane zmien v službe wifi;
 • na udržiavanie zabezpečenia našej služby wifi a na prevenciu podvodov;
 • na monitorovanie a analýzu používania služby wifi s cieľom predchádzať, vyšetrovať a/alebo nahlásiť bezpečnostné incidenty alebo trestné činy;
 • na overenie dodržiavania podmienok, ktorými sa riadi používanie služby wifi; a
 • na výskum a analýzu používania služby wifi s cieľom zistiť obecné spotrebiteľské trendy, na lepšie pochopenie klientov, správania klienta a sociálneho správania a na zlepšenie našich produktov a služieb. Poskytujeme agregovanú štatistiku o našich predajoch, klientoch, vzorcoch pohybu po stránkach, a to tretím stranám na analytické účely, ale tieto štatistiky nebudú zahŕňať žiadne informácie, u ktorých by bolo pravdepodobné, že by mohli viesť k zisteniu vašej totožnosti.

MAC adresy používame na zistenie vašej vzdialenosti od wifi senzorov umiestnených v lokalite, ktorú navštevujete.  Tieto informácie agregujeme, aby sme vytvorili správy o pohybe návštevníkov do našich lokalít.  Používame tieto informácie napríklad na optimalizáciu usporiadania našich lokalít, dizajn marketingových akcií, zmenu pracovných časov, alebo meranie dopadu kampane. Kedykoľvek sa môžete odhlásiť zo zbierania údajov z vašej lokality, a to tak, že navštívite http://optout.mcarthurglen.com. S vaším súhlasom používame údaje z vašej lokality na účely výberu a posielania vám marketingových ponúk a upozornení, ktoré vás môžu zaujímať počas návštevy lokality.

Zdieľanie vašich informácií

Okrem sprístupnení opísaných v týchto zásadách sprístupňujeme osobné informácie alebo ich prenášame na poskytovateľov tretích strán, ktorí vykonávajú určité funkcie naším menom vo vzťahu k službám wifi a účelom uvedeným v týchto zásadách v tejto prílohe a v týchto zásadách. Poskytovatelia analytických služieb a hlásení (tretie strany) sú AM Networks Ltd, 77a Cheap Street, Sherborne, Dorset, DT9 3BA, Spojené kráľovstvo; Skyfii Group Pty Ltd, Darlinghurst, New South Wales 2010, Austrália; a Aislelabs Inc, 210-43 Hanna Ave, Toronto ON, M6K 1X1, Kanada.

Ak by ste chceli získať zoznam tretích strán, s ktorými zdieľame osobné informácie, obráťte sa prosím na Savannah Christensen, poverenkyňu pre ochranu osobných údajov, compliance.officer@mcarthurglen.com.

Prenosy údajov

Pozri časť „Prenosy“ týchto zásad.

Uchovávanie

Uchovávame informácie, ktoré poskytujete pri registrácii do služby wifi, ako aj údaje o vašom zariadení a MAC adresu na dobu 2 rokov od získania. 

Právny podklad spracovania

Spracovávame vaše osobné informácie, keď nám to ukladá zákon, vrátane reakcie na požiadavky zo strany vlády alebo vyšetrujúcich orgánov či orgánov vymáhajúcich dodržiavanie zákona, ktoré vykonávajú vyšetrovanie alebo súdne rozhodnutia.

Poskytnúť osobné informácie je pre vás povinné, my to vyjasníme v potrebný čas a tiež vám vysvetlíme, čo sa stane, keď informácie neposkytnete.

Spracovávame osobné informácie, keď je to nutné na naplnenie zmluvy, v ktorej ste stranou, alebo s cieľom podniknúť kroky na vašu žiadosť pred uzavretím zmluvy (napríklad keď poskytujeme alebo dodávame služby vašej osobe na základe zmluvy). Ak neposkytnete osobné informácie, ktoré potrebujeme na poskytovanie alebo dodávanie služby wifi, nebudeme schopní vám poskytnúť alebo dodať službu wifi.

Spracovávame vaše osobné informácie vtedy, ak je to nevyhnutné na účely legitímneho záujmu z našej strany alebo u tretej strany (keď tieto záujmy nie sú anulované vašimi právami na ochranu údajov). 

Tam, kde spracovávame osobné údaje na základe vášho súhlasu, je váš súhlas kedykoľvek odvolateľný.

Vaše práva

Pozri časť „Vaše práva“ v týchto zásadách.

Kontakt

Kontaktné údaje našej poverenkyne pre ochranu osobných údajov sú:

Savannah Christensen, poverenkyňa pre ochranu osobných údajov, compliance.officer@mcarthurglen.com

Zmeny týchto zásad

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek túto prílohu zmeniť. Zmeny v tejto prílohe budú uvedené na webových stránkach alebo na registračných stránkach či pri prihlasovaní k službe wifi. Tieto zásady by ste si mali častejšie pozrieť.